Norge

Regjeringsadvokaten har sendt to anker til Strasbourg: – Barnets interesser overhodet ikke nevnt i dommene

– Barnets interesser er overhodet ikke nevnt i den konkrete vurderingen i EMD-dommene, sier Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor.

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg. Foto: Vincent Kessler / Reuters / NTB scanpix

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

I september i fjor falt en viktig dom mot Norge i storkammeret i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Den har fått konsekvenser for hvordan barnevernet, fylkesnemndene og domstolene arbeider med blant annet tvangsadopsjoner og fastsettelse av samvær.

Saken gjaldt tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt. Menneskerettsdomstolen fant at den biologiske morens rett til familieliv var krenket.

Les hele saken med abonnement