Norge

Regjeringen har anket to barnevernsdommer til Strasbourg. Mener domstolen ikke har tatt hensyn til barnas behov for beskyttelse.

– Barnets interesser er overhodet ikke nevnt i den konkrete vurderingen i EMD-dommene, sier Marius Emberland ved Regjeringsadvokatens kontor.

Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I september i fjor falt en viktig dom mot Norge i storkammeret i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Den har fått konsekvenser for hvordan barnevernet, fylkesnemndene og domstolene arbeider med blant annet tvangsadopsjoner og fastsettelse av samvær.

Saken gjaldt tvangsadopsjon av en tre år gammel gutt. Menneskerettsdomstolen fant at den biologiske morens rett til familieliv var krenket.

Les hele saken med abonnement