Jo, sier samferdselsministeren, Vy kan fint skaffe flere sovevogner

Da Vy fortalte en kunde at de ikke kunne skaffe flere sovevogner hugg jernbaneminister Jon Georg Dale til. Helt feil svar, tvitret Dale.

 12. mars: Styreleder Dag Mejdell og konsernsjef Geir Isaksen forteller det norske folk at NSB skifter navn til Vy. Men vil Vy bidra til at sovevogntilbudet NSB tidligere hadde kommer tilbake?

Temaet sovevogner har lenge ligget i dvale. Det ble det brått slutt på da kunde og jernbaneentusiast Gro Lillebø skrev til Vy (tidligere NSB) og lurte på om de ikke kunne øke sovevogntilbudet.

Vy svarte med å gi en kort innføring i hvor mange institusjoner som nå har ansvar for tilbud og togmateriell, før de konkluderte med at det var lite de kunne gjøre.

Mandag fikk Vy en klar korreks fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

«Vy kan på markedsmessige vilkår kjøpe alle sovevogner de trenger, og drifte disse. Om de heller vil leie tog fra et annet selskap så kan de også gjøre det», skrev Dale på Twitter.

Men kjenner dagens jernbaneaktører faktisk sine egne roller? Svaret må bli «Tja», etter en runde Aftenposten har tatt i sovevogn-saken.

Øystein Risan er sjef for Norske tog AS, som eier alle persontog som går på norske linjer i dag.

Togsjefen gir Vy rett:

Øystein Risan er administrerende direktør for Norske tog AS, som ifølge jernbanereformen skal håndtere togene som går på norske linjer, og som har varslet at Norge kan komme til å trenge 700 nye tog.

– Til nå har det vært slik vi har ansvaret for alt materiell på norske linjer, og vi leier ut dette til togselskapene. Dette prinsippet gjelder også for Jernbanepakke 1, (Sørlandsbanen) og pakke 2, (Nordlandsbanen og Dovrebanen), sier Risan.

Kirsti Slotsvik er sjef for Jernbanedirektoratet og dermed norsk jernbanedirektør.

Jernbanedirektøren gir statsråden rett:

Kirsti Slotsvik, sjef for Jernbanedirektoratet, mener på sin side at samferdselsministeren har rett.

Dette uten at hun på stående fot kan si akkurat hvilken tekst i jernbanereformen som gir ham dekning.

– Det viktige er at det ikke er noen absolutter her. I utgangspunktet kan selskapene som kjører tog i Norge kjøpe eller leie materiell for å kunne kjøre mer tog enn staten har bestilt og betaler for. Spørsmålet er om det er lønnsomt, sier Slotsvik til Aftenposten.

Hun opplyser at staten i dag gir 30 millioner i årlig støtte til å kjøre sovevogner på Dovrebanen til Trondheim, 32 millioner til Bergensbanen og 76 til Nordlandsbanen.

– I dag går dagtogene til Bergen i pluss. Men det er neppe lønnsomt å øke sovevogntilbudet. Det er nok det Vy har vurdert, sier Slotsvik.

– Men hvorfor sier sjefen for Norske Tog at alle skal leie hos dem, også dem som vinner jernbanekonkurranser om norske strekninger?

– Hvis man skal følge ordlyden i reformen skal man be Norske tog om å få leie materiell. Dette fordi det er denne løsningen som gir optimal drift. Men dette er altså ikke et absolutt, sier Slotsvik.

Det er ikke hver dag samferdselsminister Jon Georg Dale er ute på Twitter og arresterer selskaper som staten selv eier. Nå har han gjort det med Vy.

Jon Georg Dale: – Vy skulle gitt dette svaret

Samferdselsministeren fastholder at hans versjon er korrekt.

– I de tilfellene der vi kjøper togtjenester er det Norske Tog som eier togene. I de to første konkurransepakkene skal også selskapene leie tog av Norske Tog. Men dette hindrer ikke at selskapene på kommersielt grunnlag kan skaffe seg annet materiell, for å heve tilbudet ytterligere, sier Dale.

– Det var det Vy skulle svart kunden, sier han.

– Folk har mye moro med dette i sosiale medier for tiden. Er fordelingen av oppgaver blitt så komplisert at aktørene i den nye jernbaneorganisasjonen ikke selv forstår den?

– Svaret er åpenbart nei. Jeg er helt sikker på at Vy kjenner sine muligheter, sier Dale.

Vy: Vi støttet oss på Dale selv

Ifølge konserndirektør for Vy tog, Arne Fosen, var det samferdselsministeren selv som la grunnlaget for svaret til Gro Lillebø.

Fosen viser til at Dale sa følgende i Stortinget i februar i år:

«Norske tog AS disponerer totalt 20 sovevogner...Det er ikke mulig å utvide sovevogntilbudet uten å skaffe flere vogner. Dette vil være en prosess som tar tid. Markedet for å leie inn sovevogner fra andre jernbaneselskaper er avgrenset, og Jernbanedirektoratet vurderer at det ikke er et passende alternativ på det nåværende tidspunkt».

Ifølge Fosen er det uforutsigbarheten rundt hvilke langdistanseruter Vy i fremtiden får kjøre som gjør det uaktuelt å skaffe flere sovevogner nå.