Norge

Til kamp mot radon i hus

Selv lave nivåer av radon i huset utgjør risiko for lungekreft. 360 nordiske dødsfall årlig kunne vært unngått.

Radon er tyngre enn luft, og kjellere uten god nok lufting er dermed mest utsatt. ILLUSTRASJONSCORBIS

 • Jeanette Sjøberg

Her er det målt radon på Oslo-skoler

Les også

Her er radonfaren høyest

Radonkonstentrasjoner i bolighus i Norden er blant de høyeste i verden.

Ifølge tall fra Statens strålevern dør 1300 personer i Norden årlig av lungekreft etter å ha vært eksponert for radongass i innemiljøet.

I Norge er tallet anslått å være ca. 300 lungekreftdødsfall i året.

I tillegg til risikoen i bolighus, har Statens strålevern anslått at over 90.000 norske skole— og barnehagebarn daglig kan være utsatt for uakseptabelt høye radonnivåer.

- 360 dødsfall kunne vært unngått

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere fastslått at radongass er den største årsaken til lungekreft på verdensbasis - nest etter røyking.

Og selv lave radonnivåer kan være skadelig.

Nye studier bekrefter at nesten to tredeler (63 prosent) av lungekreftdødsfallene som kan tilskrives radon, forekommer hos personer eksponert for mindre enn 200 Bq/m3 – et nivå som er under den tidligere tiltaksgrensen, skriver Statens strålevern i en pressemelding.

Grensen for hva som er forsvarlig konsentrasjon av radon er satt til 200 Bq/m3.

Statens strålevern mener at 360 lungekreftdødsfall kunne vært unngått hvert år hvis radonnivåene i alle nordiske bolighus med radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3 ble redusert til 100 Bq/m3.

Her finner du detaljkart over radonutsatte områder på Østlandet.

Nye anbefalinger

Derfor går de nordiske strålevernmyndighetene nå sammen om å forebygge og redusere radonforekomster i bolighus med følgende anbefalinger:

I nye bygg: Forsikre seg om at radonkonsentrasjonene i alle nye bygninger er lave. Nye bygninger bør planlegges og oppføres på en slik måte at de årlige, gjennomsnittlige radonkonsentrasjonene blir lavest mulig og i samsvar med nasjonale byggekrav.

Eksisterende bolighus: Hvis radonkonsentrasjonen overstiger landets høyeste anbefalte referansenivå, bør det settes inn utbedringstiltak for å redusere radonnivåene, helst til et nivå under 100 Bq/m3.

Målinger: Beslutningen om tiltak bør tas ut fra langsiktige målinger av en varighet på minst to måneder i løpet av fyringssesongen.

Informasjon: Det er viktig med korrekt informasjon og veiledning om temaet. Det er derfor viktig at alle som arbeider med radon får et opplæringstilbud.

Røyking øker risikoen

Har man radon i huset, og i tilleg er røyker, øker risikoen for lungekreft. De fleste radonfremkalte lungekrefttilfeller er nemlig funnet blant røykere.

Statens strålevern understreker i imidlertid at ikke-røykere ikke må undervurdere risikoen i forbindelse med radonforekomster.

Regjeringen la tidligere i sommer frem en nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge.

Strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009-2014.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Leietaker? Da kan du kreve radonsjekk av leiligheten

 2. DIGITAL

  CES-messen: Norsk firma lanserer smart radonmåler

 3. BOLIG

  Forbrukerombudet advarer mot telefonselgere som spiller på frykt

 4. NORGE

  Stadig flere overlever lungekreft

 5. NORGE

  95.000 nordmenn kan unngå kreft de neste 30 årene ved total røykeslutt

 6. DEBATT

  Jo da, miljøfartsgrensen virker | Høiskar, Tønnesen og Walker