Samme tenner - helt forskjellig behandling

Ulike tannleger foreslår helt forskjellig behandling på de samme tennene. –Du kan ikke stole på tannlegen din, mener Forbrukerrådet.

Dette er et av tre tannsett som ulike tannleger vurderte.

Les også:

Nettprat :

Du trodde kanskje at hull i tennene er hull i tennene? Og at det spiller liten rolle hvem som borer i dem for å bli kvitt problemet? I så fall: På tide å våkne.

Forbrukerrådet har nemlig gjennomført en omfattende test av tannlegekvaliteten i høst og vinter. Fire testpersoner har hver gått til fem ulike, tilfeldig valgte tannleger i Oslo-området hver. Resultatene – hva tannlegene finner, hvilken behandling de foreslår og hvor mye behandlingen koster – viser enorme forskjeller.

Ikke en eneste gang er tannlegene enige om hvilke tenner som skal behandles og hvordan.

  • For én pasient foreslår én tannlege 15 fyllinger til 12.700 kroner, mens en annen foreslår null fyllinger.
  • For en annen pasient foreslår én tannlege ni fyllinger og en rotfylling med krone til nesten 23.000 kroner, mens en annen foreslår én fylling og én rotfylling til 4300 kroner.
  • Hos én av pasientene er det flere tannleger som ikke oppdager store hull.
    Mønsteret er det samme for alle testpersonene: Sprikene i tannlegenes konklusjoner er store.

Les hele rapporten og se hvilke tannleger det gjelder her

Det slår meg: Dette er jo vill vest.
Fagdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet

— Ikke til å stole på

Fagdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet er svært overrasket over resultatene.

- Det slår meg: Dette er jo vill vest. Du kan rett og slett ikke stole på tannlegen din – dessverre, sier han.

I forkant av tannlegebesøkene ble de fire testpersonene, som alle hadde «alminnelige gjennomsnittstenner», grundig undersøkt av Morten Rykke, prodekan på odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han foreslo så hvilken behandling pasientene hadde behov for.

I etterkant har Rykke vurdert behandlingsforslagene fra de ulike tannlegene. Her kommer kun tre av de 20 tannlegene godt ut.

Kritikkverdig

Tre tannleger har etter Rykkes vurdering opptrådt kritikkverdig, mens ytterligere seks har gitt dårlig behandling, for eksempel ved ikke å oppdage hull eller foreslå medisinsk dårlige løsninger.

Tre tannleger får godkjentstempel, mens de øvrige får vurderingen «OK». Flere av tannlegene som har deltatt i testen har i etterkant vært kritiske til Forbrukerrådets metoder.

Men både Helsedirektoratet og Helsetilsynet, som er forelagt rapporten, mener den gir et godt bilde av hva pasientene som forbrukere bør være oppmerksomme på når de skal behandle tennene.

Informasjonsmangel

Fagdirektør Kili mener det ikke bare er spriket i behandlingstilbudene som er bekymringsverdig, men også informasjonen pasientene får.

Pasientrettighetsloven gir pasientene rett til både medvirkning og informasjon om behandlingen.

— Pasientene har krav på å gjøres oppmerksom på tvilen tannlegen måtte ha om hvilken behandling som trengs. Det er det bare en eller to av tannlegene i undersøkelsen som har ivaretatt. Vi ser en stor mangel på veiledning. Vårt hovedbudskap er at folk må spørre og grave, de må bli sjef over sin egen tannlegetime. Og tannlegebransjen må rydde i eget hus, sier han.

- Jevner seg ut

Informasjonssjef Morten Harry Rolstad i Den norske tannlegeforening mener at nettopp behovet rapporten viser for god kommunikasjon mellom pasient og tannlege, er det viktige.

— Vi oppfatter at dette sier noe om betydningen av at man kommuniserer godt, at man snakker med tannlegen, spør og diskuterer hvilke behandlingsalternativer som finnes. Slik vi ser det, gir ikke denne rapporten et veldig godt bilde av den prosessen, fordi de fleste pasientene i testen kun var til én konsultasjon, sier han.

Rolstad mener forskjellene ville jevnet seg ut over tid, dersom pasientene holdt seg til samme tannlege.

— Tannbehandling er en prosess over tid, og det er gjerne mer et spørsmål om når man griper inn enn om man skal gjøre det. Derfor råder vi forbrukerne til ikke å shoppe rundt etter tannleger, men heller finne en man liker, og så bli der en stund, sier han.

- Avvikene ikke så store

- Forbrukerrådet er sterkt kritiske til hvordan deres medlemmer opererer?

— Vi har diskutert dette med Forbrukerrådet. Det både vi og de har observert, er at der de ser forskjeller, ser vi likheter. Avvikene i behandlingstilbudene er ikke så store som man kan få inntrykk av, mener Rolstad. Han peker på at tannlegenes versjoner ikke er med i rapporten.

- De mener også at vi ikke kan stole på tannlegen vår. Kan vi det?

— Ja, det kan du. Men det er viktig at man ikke er redd for å spørre og grave. Det å være hos tannlegen er en vrien kommunikasjonssituasjon for mange, sier Rolstad.