Norge

Stangeland anker dommen

Magnus Stangeland kommer til å anke dommen for grovt uaktsomt bedrageri.

Magnus Stangeland. Foto: FOTO:SCANPIX

Les også:

— Jeg var forberedt på å få et eller annet. Men jeg var ikke innstilt på grovt uaktsomt bedrageri. Det kan jeg ikke ha sittende på meg, og det er derfor jeg vil anke, sier Magnus Stangeland til BT.

Det var fredag ettermiddag dommen i straffesaken mot de to tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H) falt i Oslo tingrett.

Begge fikk dom for grovt uaktsomt bedrageri for urettmessig å ha tatt imot full stortingspensjon. Talleraas ble dømt til ubetinget fengsel i seks måneder, mens Magnus Stangeland fikk 60 dager ubetinget fengsel.

Begge tok betenkningstid da dommen falt. Men Stangeland brukte ikke lang tid på å bestemme seg.

- Du kan vel si at jeg ikke har bestemt meg hundre prosent ennå. Jeg venter fortsatt på endelig vurdering fra advokater. Men det går helt klart den veien. Jeg regner med å sende inn anken mandag eller tirsdag, sier Stangeland.

Stangelands advokat Svein Aage Valen sier at rettens anvendelse av aktsomhetsnormen fremstår som et klart ankegrunnlag.

- Vi er langt på vei enige i rettens bevisvurdering under skyldspørsmålet. Det sentrale jurdiske spørsmålet blir da om man har oppfylt aktsomhetskravet når man kontakter ordningens administrasjon, og om man kan stole på og innrette seg etter den informasjon man får, sier Valen.

Les også

  1. Dom gir neppe merpolitikerforakt

  2. Begge stortingspensjonistene dømt til fengsel