Norge

Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett

Ingen skal være på denne barnevernsinstitusjonen lenge. Men i løpet av tre år ble barn og unge tvangsplassert mer enn én måned på Ungdomsakutten hele 23 ganger.

97 ganger ble ungdommer tvangsplassert på Ungdomsakutten i Oslo mellom 2017 og 2019. Foto: Dan P. Neegaard

 • Harald Stolt-Nielsen
 • Lene Skogstrøm
  Journalist

«Ytterdørene på skjermet enhet var låst og ungdom måtte ha følge med voksne utenfor institusjonen og i en del tilfeller også inne på institusjonen. En slik plassering utgjør i realiteten en frihetsberøvelse», skriver sivilombudsmannen i en rapport.

Aftenposten har tidligere avdekket at 14 år gamle «Hamza» var plassert på Ungdomsakutten i Oslo totalt 170 dager i fjor. Ingen andre har bodd så lenge på institusjonen, som er ment å gi et kortvarig tilbud til barn og unge i en vanskelig livssituasjon.

Les også

Les den oppsiktsvekkende historien her: Slik ble brødrene to av Oslos tyngste ungdomskriminelle

Fra 2017 til 2019 ble barn og unge 97 ganger tvangsplassert på Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom på grunn av alvorlige adferdsvansker, gjentatt kriminalitet eller misbruk av rusmidler.

Akuttinstitusjonen har en åpen og en lukket enhet. Da sivilombudsmannen besøkte institusjonen i 2016, omtalte de plassering på den lukkede, skjermede enheten som en form for frihetsberøvelse.

De unge som plasseres på Ungdomsakutten, bor her frem til barnevernet klarer å finne et annet omsorgstilbud til dem. Bildet er fra TV- og spillrommet. Foto: Stig B. Hansen

Korttidstilbud blir langtidsopphold

Aftenposten har fått innsyn i hvor mange ungdommer som har havnet her de siste tre årene.

Tallene fra 2017 til 2019 viser at mange har bodd uker og måneder på akuttinstitusjonen:

 • 44 ganger ble barn og unge tvangsplassert her over 14 dager, som var gjennomsnittet i 2016.
 • 33 av disse plasseringene varte mer enn tre uker.
 • 23 av dem 33 varte over én måned.
 • Fire varte i over to måneder.
 • Hamza er den eneste ungdommen som har tilbrakt over 100 dager på institusjonen.

Forsvarer: –Ekstraordinært

Flere beskriver forholdene på den lukkede enheten som varetektslignende.

– Jeg har nesten ikke ord for hvor sterkt jeg misliker å ha vært en del av dette, sier barnevernslederen som hadde ansvaret for at «Hamza» ble plassert der i 170 dager.

Hamzas forsvarer, advokat Sverre Sjøvold, mener det er ekstraordinært at den da 14 år gamle gutten ble sittende så lenge på Ungdomsakutten.

– Det er et strengt regime der inne. Du blir innestengt og får ikke den samme oppfølgingen som du skulle fått ute. Livet ditt blir satt på vent, sier han.

Han mener barn ikke skal være plassert der mer enn to uker.

– Maksimalt fire.

Jusprofessor:–Ikke akseptabelt

Professor i barnerett ved UiO, Kirsten Sandberg, setter spørsmålstegn ved om det er lov å holde barn ved Ungdomsakutten så lenge.

Professor i barnerett ved UiO, Kirsten Sandberg. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Dette er ikke bra i det hele tatt, hverken når gjelder barnas rettssikkerhet eller deres psykiske helse.

Hun mener det ikke er gode nok løsninger for ungdom under den kriminelle lavalderen på 15 år.

– Utfordringen er å skape gode ordninger for unge som begår lovbrudd, enten de er under eller over 15 år. Dette er et problem som ikke er lett å løse, men å plassere dem i noe som ligner varetekt uten de samme rettssikkerhetsgarantiene som varetekt gir, er i hvert fall ikke akseptabelt, sier Sandberg.

TV-en på Ungdomsakutten er rammet inn av uknuselig glass. Foto: Stig B. Hansen

– Vi jobber for at oppholdene ikke skal være for lange

Direktør Hege Malterud ved Barne- og familieetaten sier at de hele tiden jobber for at oppholdene ved akuttinstitusjoner ikke skal være for lange.

– Gjennomsnittlig oppholdstid var på 19 døgn i de tre årene. Samtidig har vi noen opphold som er lengre enn det.

Direktør Hege Malterud ved Barne- og familieetaten understreker at ungdom i størst mulig grad skal være med på å velge tiltak etter Ungdomsakutten. Det kan føre til noen blir boende der lenger. Foto: Stig B. Hansen

Hun sier at barn som bor på akuttinstitusjoner lenge, kan oppleve en del uro med inn- og utflyttinger.

– Barna som bor på våre akuttinstitusjoner, får god omsorg og ivaretagelse. For noen er det bedre å bli boende lenge på en akuttinstitusjon enn å flyttes til tiltak der vi ikke vet om kan ivareta behovene deres på en tilstrekkelig måte, eller der det er stor risiko for at de må flytte igjen etter kort tid, sier hun.

– Særlig når barnet selv uttrykker tilfredshet med å bo der det bor.

Malterud opplyser at det er flere grunner til at opphold i akuttiltak forlenges:

Det kan være vanskelig å finne det riktige fosterhjemmet, særlig for søsken. Det kan også ta litt tid å finne den riktige institusjonen.

Direktøren sier at det ikke er noe i barnevernloven som direkte sier noe om lengden på en akuttplassering.

– Fylkesnemnda våker over barns rettssikkerhet i disse sakene. De vil som uavhengig instans påse at kommunen overholder sin plikt til å fremme forslag om institusjon innen forsvarlige tidsrammer.

Hun understreker at barnevernstjenesten hele tiden må vurdere hensynet til barnets beste, eventuelt avslutte en akuttplassering og sette i gang andre tiltak.

Les mer om

 1. To brødre
 2. Ungdomskriminalitet
 3. Barn

To brødre

 1. NORGE

  Straffedømte «Ahmed» fikk ikke begynne på skolen han fikk plass på. Risikoen ved å ha ham som elev var for stor.

 2. NORGE

  Fylkesmannen vet om flere unge lovbrytere som ikke har fått god nok hjelp i Oslo

 3. NORGE

  Fylkesmannen om de to ungdomskriminelle brødrene: Oslo brøt loven

 4. NORGE

  Ble passet på døgnet rundt i privat barnevernstiltak. Men nå er den eldste av de to kriminelle brødrene fengslet igjen.

 5. NORGE

  Ekskriminelle vil ha flere fengselsplasser for ungdom: – Flere plasser er alfa og omega

 6. NORGE

  Ny rapport: Barnevernet samarbeider aktivt med foreldre om å sende problem-ungdom til foreldrenes hjemland.