Norge

Kvinne testet negativ, men smitten satt dypere i lungene. – Avhengig av representative prøver, sier FHI.

En person blir testet for korona utenfor Aker Sykehus 31. mars.

Jo lenger ut i sykdomsforløpet du er, jo vanskeligere er det å få tatt prøver som viser at du har koronaviruset, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland ved Folkehelseinstituttet.

  • Harald Stolt-Nielsen
    Harald Stolt-Nielsen
    Journalist

Den første respiratorpasienten med covid-19 i Møre og Romsdal, testet negativt for sars-CoV-2 i to nasofarynksprøver (prøver tatt fra bakre svelgvegg). Da legene tok tester dypere i den kvinnelige pasientens lunger, så viste det seg at hun var smittet.

– Mest av alt er man avhengig av representative prøver, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

En representativ prøve er en prøve som inneholder nok biologisk materiale til at man kan undersøke for virus. Jo lenger ut i sykdomsforløpet pasienten er, desto mer synker sjansen for å få tak i en positiv prøve fra nese og hals, forklarer fagdirektøren.

Les også

Bakgrunn: Kvinne testet negativt for covid-19. Smitten satt dypere ned i lungene.

Fagdirektør for smittevern Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier at det viktigste for å påvise smitte er representative prøver.

FHI: Må gjøres ved et sykehus

Legene Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen og Trond Nordseth skriver i en artikkel i Tidsskrift for Legeforeningen om det som skjedde i Møre og Romsdal nylig.

– Det er et kjent fenomen og viktig anliggende, sier Forland til Aftenposten.

Han peker på at det ikke er tester som er hundre prosent nøyaktige. Testen som ble gjennomført i Møre og Romsdal, er likevel ikke noe som han vil anbefale å bruke på alle pasienter som man mistenker er smittet av koronaviruset.

– Dette er ikke en test som kan gjøres fra en bil eller ved en legevakt. Skal man teste dypt ned i lungene, så må det gjøres ved et sykehus, sier Forland til Aftenposten.

Enkelte tester må gjøres ved sykehus, påpeker FHI. Som her ved FHI.

«Klassisk god medisin»

Forland beskriver fremgangsmåten til legene i Møre og Romsdal som «klassisk god medisin». De har ikke fått svar på prøvene sine, så de går lengre og videre frem ut fra klinisk mistanke til de får svar. Han legger til at de fleste som har viruset vil teste positivt, men at det vil være tilfeller av falske negative prøver.

– Det kan være hensiktsmessig å gjøre denne typen prøver på inneliggende pasienter som er syke. Men det forutsetter at pasienten er på sykehuset og legene mistenker en falsk negativ prøve fra nasopharynx, sier han.

Fagdirektøren viser også til at i enkelte tilfeller kan det ha vært en for dårlig prøve og at ingen tester gir korrekt svar hundre prosent av tiden.

– Pasienter kan også være inne i en fase med lite virus. Derfor gjør man nye tester hvis sykedommen ikke gir seg.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Folkehelseinstituttet
  4. Møre og Romsdal