Krever svar etter Datatilsynet-utfall mot Jonas Gahr Støre

Venstre-leder Trine Skei Grande har sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren for å få svar på Kreftregister-saken.

Venstre-leder Trine Skei Grande har sendt et formelt skriftlig spørsmål til helseministeren for å få en avklaring på feiden mellom Helsedepartementet på den ene siden og Datatilsynet og Personvernnemnda på den andre siden.
  • Arild Færaas

— Denne saken er et godt bevis på hvor lite respekt man har for faginstansene sin rolle, mener Grande.

Aftenposten skrev før helgen om Datatilsynet og Personvernnemnda som langer ut mot Helse- og omsorgsdepartementet.

De føler seg politisk overkjørt av Støre, og mener uavhengigheten deres er krenket i en sak om Kreftregisteret.

Personvernnemnda opprettholdt før jul et vedtak fra Datatilsynet om at Kreftregisteret måtte hente inn samtykke fra over én million kvinner som er blitt testet for brystkreft og livmorhalskreft.

LES OGSÅ:

Les også

Anklager Støre for politisk kontroll

Men bare to dager etterpå sendte Helse og omsorgsdepartement sendt ut på høring en endring i kreftregisterforskriften som gjør at det holder med reservasjonsrett. Ved samtykke må du få et spørsmål om de som skal lagre informasjon, og så må du selv si ja. En reservasjonsrett gir deg bare rett til selv å si nei ved eget initiativ.

Det som gjorde at både tilsynet og nemnda reagerte kraftig og brukte ord som «politisk kontroll» og «veldig uheldig», var at forskriften blir gitt tilbakevirkende kraft. De mener at det omgjør vedtakene til Datatilsynet og Personvernnemnda.

Dette reagerer Venstre-leder Trine Skei Grande kraftig på, og hun har sendt et skriftlig spørsmål til helseministeren.

Der spør hun: «Mener statsråden at personvern er en tilfeldig størrelse som har verdi av og til, eller ser statsråden det prinsipielt betenkelige i departementets fremgangsmåte knyttet til forestående endringer i kreftregisterforskriften».

Skei Grande mener regjeringen og særlig Arbeiderpartiet har altfor lite fokus på personvern.

— Alle gangene personvernet skal vektes opp mot noe annet, taper det.

Støre må svare

Mens statssekretær Robin Kåss svarte Aftenposten på vegne av Støre, er helseministeren tvunget til å svare når en stortingsrepresentant spør ham.

Les også

Drone for bestefar

Kåss svarte dette i forrige uke til Aftenposten:— Jeg har respekt for Datatilsynet og Personvernnemnda, men vi har en annen rolle. For oss er det avgjørende å sikre en god og trygg kreftbehandling. Grunnen til at forskriften har en tilbakevirkende kraft er at det er en rekke prøver som allerede er tatt og informasjon som det er viktig å ta vare på.

Kreftregisteret er svært fornøyd med endringen og mener at den er essensiell for at de fortsatt kan drive screeningprogram for livmorhalskreft.

Skei Grande mener at det statssekretæren sier vitner «om en lite bevisst holdning til denne balansen.»

«Videre vil undertegnede understreke betydningen av at Datatilsynet og Personvernnemnda reelt fungerer som uavhengige organer, og at deres vurderinger avgitt som fagorgan tas tilstrekkelig på alvor.»

Støtte fra andre i opposisjonen

Michael Tetzschner fra Høyre, som også er saksordfører for Personvernmeldingen når den skal vedtas i Stortinget, mener denne saken viser et gjennomgående problem for personvernet.

— Sektorinteresser er hele tiden villig til å ofre individenes personvern fordi de selv synes det de driver med er viktigere enn alt annet.

Høyre-mannen mener at helsemyndighetene kunne motivert kvinnene bedre til å gi aktivt samtykke.

Kjell Ingolf Ropstad

KrFs Kjell Ingolf Ropstad peker på at Kreftregisteret driver viktig forskning.— Men det kan ikke gå på bekostning av personvernet til én million kvinner. En ordning som krever aktiv reservasjon er ikke bra nok. Det er et viktig prinsipp at man skal få et spørsmål og må aktivt si ja til å bli registrert. Vi bør ikke gå i retning av et samfunn der alt blir registrert med mindre man sier nei.

Heller ikke Per Sandberg, Frps leder i justiskomiteen, synes Støre har gjort en god jobb her.

— Det er meget uheldig at et departement til de grader overkjører uavhengige tilsyn. Jeg har forståelse for at hensynet til behandling av kreft veier tungt i denne saken. Det må likevel være mulig å opptre noe mindre klønete.

Ap-politikere forsvarer Støre

Støres stortingskolleger på Stortinget forsvarer derimot helseministeren.

— Jeg mener angrepet på Helsedepartementet om Datatilsynets og Personvernnemnda må være basert på en misforståelse, sier Håkon Haugli til Aftenposten.

- Datatilsynet og Personvernnemnda kan ikke instrueres - og blir ikke instruert. Men det er en politisk oppgave å gi generelle regler, også om personvern. Denne oppgaven er tillagt Stortinget, som igjen kan gi regjeringen fullmakt til å utarbeide forskrifter, fortsetter han.

Les også:

Les også

Flere unge kvinner får livmorhalskreft

Hans Ap-kollega Thomas Breen i helse— og omsorgskomiteen gir også Støre støtte.

— Det som ministeren nå legger opp til er det beste. Her veier to viktige hensyn opp mot hverandre, men skal vi få brukt registrene til det beste for liv og helse, må vi også se på hvordan man skal praktisere personvernet.

Aftenposten har også sendt forespørsler til politikere i SV og Senterpartiet, men har ikke fått svar.