- Spedbarna vil lide

Fagfolk er bekymret for at omorganiseringen vil gå utover tilbudet til de svakeste små. Høyre-byråd Anniken Haugli i Oslo lover å følge med.

Barn som plasseres i beredskapshjem, følges opp av et team. Det består av beredskapsmor/-far, en konsulent ved avdelingen og en psykolog. Teamet holder regelmessige møter. Fagfolk frykter at teamet nå pulveriseres.
afp000490448-vQvYDLMZY5.jpg
afp000490464-1UkpE2inXk.jpg

Aline beredskapshjemavdeling er en del av Aline og Frydenberg barnevernsenter .

Barn som plasseres i beredskapshjem, følges opp av et team. Det består av beredskapsmor/-far, en konsulent ved avdelingen og en psykolog. Teamet holder regelmessige møter, der barnets utvikling følges nøye

Omorganiseres

Nå skal deler av teamet omorganiseres og de tillitsvalgte er bekymret for at dette vil føre til dårligere tilbud på sikt. Barn som plasseres i beredskapshjem, følges i dag opp av et team. Det består av beredskapsmor og -far, en konsulent ved avdelingen og en psykolog. Teamet holder regelmessige møter. Fagfolkene frykter at teamet nå pulveriseres.

Les også

Frykter for de minste og svakeste

Marit Bergum Hansen er avdelingssjef i Nasjonalt kompetansenettverk for sped— og småbarns psykiske helse. Hun deler de tillitsvalgtes bekymring.

- Meningsløst

— Jeg er imot gjennomføringen av vedtaket, og frykter at inngrepene lett kan ødelegge det som er Norges fremste kompetansemiljø på de minste barna i barnevernet, sier Bergum Hansen

Også Annika Melinder, professor, spesialist i klinisk psykologi og leder for Enheten for kognitiv utviklingspsykolog, og postdoktor Else-Marie Augusti, er bekymret.

— Fra vårt ståsted virker denne omorganiseringen nokså meningsløs, og vi er redde dette er noe man kan komme til å angre på. Det er helt klart en gruppe som vil bli lidende; spedbarna.

Samspill

Professoren mener det er viktig å ha kunnskap om spedbarns utvikling generelt, men det er også helt avgjørende å beherske utredningsverktøy som tester, observasjonsmetoder og samspillsvurderinger.

- For å kunne bruke slike verktøy, må man praktisere og få et visst omfang av erfaringer med slike utredninger – og ha jevnlig praksis, sier de.

De to sier det tar lang tid å bygge opp et kompetansemiljø, og fullroser de ansatte ved Aline.

Les også

- Vil ikke ramme de minste

— Aline har lykkes med å samle mange dyktige fagfolk under et og samme tak. Til sammen utgjør de en viktig ressurs for spedbarn og små barns helse og omsorgssituasjon. I vårt materiale ser vi at neste halvparten av barna som blir utredet flytter hjem med sine biologiske foreldre, ca. 25 % flytter i beredskapshjem og rundt 15 % flytter på institusjon med sine foreldre. Det er med andre ord et differensiert tilbud som utredningen ved Aline leder frem til, og vårt spørsmål er om det ville bli de samme differensierte tiltakene dersom kompetansen ble spredt på flere mindre enheter eller ble integrert i virksomhet med annen målgruppe.

Før sommeren

Direktør Kirsten Hjermstad sier i Aftenposten i dag at samorganiseringen skal skje før sommeren. Hun mener dette vil effektivisere rekrutteringsarbeidet av beredskapshjem, og gjøre tjenesten mindre sårbar. Hun presiserer at omorganiseringen i praksis innebærer at tre ansatte blir flyttet fra et sted til et annet.

Byråden følger med

Høyrebyråd Anniken Hauglie er enig i at Aline er unikt nasjonalt sett, og garanterer at barna fremdeles skal få landets beste omsorg.

— Ja, barna skal møte de samme kompetent fagfolkene fremover. Hvis det viser seg at samlokaliseringen ikke gir oss en bedre tjeneste blir den reversert. Dette handler ikke om budsjettkutt, men gjøres utelukkende fordi man tror at et større fagmiljø vil skape bedre tjenester.

- Hva tenker du om at de tillitsvalgte er så bekymret?

- Jeg har forståelse for at endringen skaper uro. De ansatte jobber med de mest sårbare barna vi har. Men jeg lover å følge med på de tjenestene som gis ved Aline slik at tilbudet ikke blir dårligere.