Norge

Elvestuen holder hemmelig Norges klimaplan som skal sendes EU

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) forsvarer den lukkede prosessen rundt klimaplanen som skal sendes inn til EU.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
  • NTB

Da klima- og miljøministeren møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag, presset både Arbeiderpartiet og Senterpartiet ham om regjeringens hemmelighetskremmeri rundt den nye klimaplanen, som skal sendes inn til EU innen nyttår.

I EU er disser planene offentlige, men Norge er ikke tvunget til å følge EUs regler og har dermed et mer omfattende hemmelighold enn EU.

Mindre viktig

Men Elvestuen spilte ned betydningen av klimaplanen, som utarbeides på frivillig basis som del av den nye klimaavtalen som er kommet på plass mellom Norge og EU.

– Dette er først og fremst en statusrapport, sa han.

Den ordentlige klimaplanen kommer først til neste år, ifølge Elvestuen.

– Det er den som er viktig for den fremtidige klimapolitikken de neste ti årene for Norge.

Elvestuen viste til at et omfattende arbeid nå er i gang i departementene for å forberede planen som skal legges frem neste år. Denne planen vil også lagt frem for Stortinget for endelig vedtak.

  • Les også: Elvestuen smeller døren igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan

– Dette er en omfattende prosess som vil gi store muligheter i flere ledd for ulike interessegrupper, sivilsamfunn og andre til å komme med sine innspill, sier Elvestuen til NTB.

Dokumentet som skal sendes inn til EU før nyttår, blir derimot mindre omfattende.

Norge alene om hemmelighold

Som NTB skrev mandag, har samtlige medlemsland i EU offentliggjort utkast til nasjonale klimaplaner for årene frem mot 2030.

EU har lovfestet at planene må legges ut på offentlig høring før de endelige versjonene vedtas. Norge, derimot, er ikke bundet av EUs regler om åpenhet og vil ikke la noen få se den nye klimaplanen før den ferdige versjonen sendes inn.

Det er heller ikke planlagt noen offentlig høring om den norske planen når den er klar.

Les mer om

  1. Ola Elvestuen
  2. Klimapolitikk
  3. EU
  4. Klima