Norge

Varsel om høy vannstand langs kysten av Agder og Østlandet

Fredag ettermiddag er det ventet høy vannstand langs kysten av Agder og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

Meteorologisk institutt varsler høy vannstand fredag fra svenskegrensen til grensen mellom Agder og Rogaland. Bildet er tatt ved operaen i Oslo tidligere i februar.
  • NTB

Farevarslet gjelder fra svenskegrensen til grensen mellom Agder og Rogaland, opplyser Meteorologisk institutt.

Instituttet advarer om at det kan bli lokale oversvømmelser, og at det er fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vannstanden er ventet å være på det høyeste rundt klokken 14 til 17.

På strekningen svenskegrensen til Stavern er det ventet at vannstanden vil være 80 til 110 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

På strekningen Stavern til Risør og Risør til Åna-Sira er det ventet at vannstanden vil være henholdsvis 75 til 90 og 60 til 75 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene.

Meteorologisk institutt maner til forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Instituttet anbefaler også å sjekke fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander nederst i strandsonen.

Les også

  1. Stormflo på Østlandet. Togene står og vannet gikk over bryggekantene.

  2. Ekstremværet Elsa på retur, men faren ikke over

  3. Varsel om ekstremvær mandag – mange veier stengt i fjellet

Les mer om

  1. Meteorologisk institutt
  2. Vær