Norge

PST-sjefen: - Vi hadde ganske presis informasjon

PST sier de satt på «ganske presis» informasjon om den begrensede tidsperioden et mulig terrorangrep skulle gjennomføres.

PSTs trusselvurdering er nå tilbake der den var før forrige torsdag. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Eivind Nicolai Lauritsen

På en pressekonferanse i kveld sa PST-sjef Benedicte Bjørnland at sannsynligheten for at den opprinnelige informasjonen som PST baserte sin trusselvurdering på er riktig, er redusert.

— Det betyr igjen: Trusselen om et nært forestående terrorangrep i Norge er redusert, sa Bjørnland torsdag kveld.

Torsdag for en uke siden gikk norske sikkerhetsmyndigheter ut og sa at de hadde mottatt informasjon om at personer med tilknytning til en ekstrem islamistisk gruppe i Syria kan ha til hensikt å gjennomføre en terrorhandling i Norge.

Nå anser de troverdigheten for denne informasjonen å være såpass svekket at trusselvurderingen reduseres.

- Mer detaljert vurderingsgrunnlag

— Samlet sett har informasjonsinnhentingen denne siste uken gradvis gitt oss bredere og mer detaljert vurderingsgrunnlag. Vi mener derfor at usikkerheten er blitt vesentlig redusert og at vi nå har et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, sier PST-sjefen.

Da de torsdag offentliggjorde at de hadde informasjon om et «nært forestående anslag», hadde PST allerede hatt informasjonen en stund. Bjørnland vil imidlertid ikke si hvor lenge.

— Vi hadde ikke arbeidet veldig lenge med dette. Det var relativt fersk informasjon for oss som vi jobbet intenst med. Vi forsøkte å skaffe så mye informasjon at vi kunne avklare det, men det klarte vi ikke. Snarer ble informasjonen styrket, sier Bjørnland.

— Vi hadde ganske presis informasjon om tidsperioden, men den har vi av ulike årsaker valgt ikke å gå ut med, sier hun til Aftenposten.

Fikk ikke verifisert informasjonen

Da utløpet av tidsfristen begynte å nærme seg valgte PST å varsle både politiet og regjeringsapparatet. På pressekonferansen torsdag forklarte Bjørnland mer om foranledningen til offentliggjøringen.

— Opplysningen om trusselen var ikke verifisert. Vi visste ikke om de var helt eller delvis korrekte. Det var heller ingen opplysninger om hvor, hvordan eller hvorfor et eventuelt terroranslag skulle utføres, sier hun.

— Fra det tidspunktet vi fikk inn opplysningene, ble det arbeidet med alle tilgengelige resursser for å verifisere informasjonen. De innlednede undersøkelsene snarere styrket enn svekket troverdigheten, men frem til forrige torsdag lot de seg fortsatt ikke verifisere, men utløpet av tidsfristen nærmet seg, sa PST-sjefen.

— Dette var bakgrunnen for at PST og politiet vurderte det som nødvendig å iverksette en rekke forebyggende sikkerhetstiltak.

Trapper ned beredskapen

Politiet har vært i høyberedskap siden slutten av forrige uke. Det har vært generell bevæpning av politiet på flere steder i landet, og grensekontrollene har vært skjerpet. Endringen i PSTs trusselvurdering fører nå til at beredskapen reduseres.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til Aftenposten atpolitiet går tilbake til normal drift i løpet av kortestmulig tid.

— Det betyr at vi går tilbake til vanlig bemanning, avviklerbevæpningen og slutter med disse grensetiltakene som vi har hatt. Vi går tilbake tilvanlig normal driftssituasjon. Det blir tilbake til slik det var før forrigetorsdag, sier Humlegård.

- Vil bli vanligere

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier tilAftenposten at den norske befolkningen må forberede seg på at det vil bli vanligere at PST går ut med denne typen informasjon.

— Vi har en trusselvurdering fra PST som viser at vi har måttet stramme oppskruen noe fordi vi kan rammes. Det betyr at vi kan komme i dennetypen situasjoner oftere enn tidligere, sier Anundsen.

— Jeg tror det er viktig at vi er åpne om det vi kan væreåpne om når det foreligger en konkret, aktuell og troverdig trussel. Så vildet bli en vurdering fra gang til gang om det er riktig å gå ut med det.

Selv om det kan bli vanligere å varsle befolkningen om troverdige trusseler, men at det må bli vurdert fra gang til gang.

— Jeg er helt sikker på at vi valgte detriktige i denne situasjonen. Det er ikke sikkert det er riktig i en annensituasjon, sier justis- og beredskapsministeren.

 1. Les også

  Slik trappes letingen etter mulige terrorister opp langs den norske grensen

 2. Les også

  PST-sjefen: Helt på sin plass å informere offentligheten om terrotrusselen

 3. Les også

  Politiet øker grense- og utlendingskontrollen og beholder bevæpningen på ubestemt tid