Norge

Starter fire måneder før i barnehagen og får forsprang på skolen

Barn som starter tidlig i barnehagen blir bedre i språk og regning på skolen enn de som starter senere, ifølge ny studie.

Ellie Knudsen Færø (16 måneder) har sin første dag i Margarinfabrikken barnehage i Oslo. Live Hilmo skal være hennes «tilknytningsperson» i starten. Pappa Ole Morten Knudsen skal være med i barnehagen de første dagene. Han sier det blir sårt å forlate henne, men vet at hun vil få det bra i barnehagen.
  • Jørgen Svarstad

Ellie Knudsen Færø (16 måneder) krabber rundt på knærne og utstøter glade lyder i lekerommet i Margarinfabrikken barnehage. Hun har sin aller første dag i barnehagen og blir godt passet på. Pedagogisk leder Live Hilmo er hennes «tilknytningsperson».

— Kom og sett deg ved siden av meg, sier storesøster Thelma (4), som går i samme barnehage, på toppen av sklien.

Pappa Ole Morten Knudsen konstaterer at Ellie kommer til å bli litt overrasket når han plutselig forsvinner.

— Jeg vet at det blir litt gråting i starten, men så går det over. På mange måter er det veldig sårt. Men vi pappaer og mammaer får bare med oss gråtingen når vi drar og når vi kommer. Jeg vet at i mellomtiden har de det helt strålende, sier han.

Bedre i språk og regning

I 2001 gikk under 40 prosent av norske ett- og toåringer i barnehage. Nå er tallet 80 prosent. Men er det bra for så små barn å gå i barnehage? En ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at tidlig barnehagestart har positive effekter for barnets senere språk- og regneferdigheter.

— Mange har kalt utvidelsen av barnehagen til ettåringer et stort sosialt eksperiment. Vi mener denne studien langt på vei avkrefter at vi trenger å være bekymret for barn som starter tidlig, sier Nina Drange, en av to forskere bak studien.

På første trinn på barneskolen får Oslo-elever kartleggingsprøver i språk og regning. Hensikten med disse er å oppdage elever som trenger ekstra oppfølging.

Forskerne sammenlignet resultatene på prøvene fra to grupper barn født i årene 2005–2007 og som søkte om å få starte i barnehagen året etter. På grunn av mangel på barnehageplasser i Oslo ble plasser ble fordelt ved loddtrekning. I den første gruppen er lotterivinnerne. De fikk barnehageplass da de i snitt var 15 måneder gamle. Barna i den andre gruppen fikk plass da de i snitt var 19 måneder gamle.

Barna som "vant" lotteriet og startet først i barnehagen, gjorde det klart best. I denne gruppen var det omtrent 20 prosent færre som trengte ekstra oppfølging enn i den andre gruppen.

Ellie blir kjent med barnehagen. Til høyre er pappa Ole Morten Knudsen og til venstre pedagogisk leder og tilknytningsperson Live Hilmo.

— Det er en betydelig effekt, sier Drange.

Dette er, etter det hun kjenner til, første gang læringseffekten av barnehagestart for norske ettåringer er undersøkt.

Lærte farger i barnehagen

Ellies storesøster, Thelma, startet også i barnehagen da hun var 16 måneder. Hun kommer stadig hjem og har lært nye ting. Plutselig hadde hun lært forskjell på farger av eldre barn. Hun har lært å telle på fingrene at to pluss to er fire.

— Barna får mye her de ikke får hjemme. Det er sjelden vi ville fått tid til å løse mattestykker mellom barne-TV og legging, sier pappa Ole Morten Knudsen.

Men hva skjer hvis forskjellen på barnehagestarten er større enn fire måneder? Det gir ikke studien svar på.

— Man kan ikke uten videre slutte at forskjellen blir tre ganger så stor hvis man flytter barnehagestarten med ett år. Det blir litt spekulativt, sier Drange.

Førsteamanuensis Anne Greve ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus synes funnene høres riktige ut.

— I gode barnehager får unger kompetanse de får bruk for resten av livet. De får lære gjennom leken og masse støtte til egen selvtillit, sier Greve.

Mest effekt for familier med lav inntekt

Mange undersøkelser viser at barn som kommer fra «belastede» miljøer, profitterer mest på å gå i barnehagen, ifølge Greve.

Funnene i SSB-rapporten tyder også på at barn fra familier med lav inntekt har størst utbytte av å starte tidlig, mens det ikke er noen effekt av tidlig barnehagestart for barn fra familier med høy inntekt. Men forskjellene er ikke signifikante, så SSB-forsker Drange sier hun ikke vil trekke bastante konklusjoner her.

Hvordan lærer man språk og regning i barnehagen?

— Det er læring i alle aktivitetene et barn gjør i barnehagen. Personalet setter ord på tingene, sier lederen i Margarinfabrikken, Ragnhild Berg.

Barnehagelæreren kan for eksempel si at Ellies ball er ballen under og over bordet. De kan telle tær når hun stelles.

- Det kan man gjøre hjemme også?

— Det er pedagogers jobb å gjøre det. Det er helt klart at veldig mange foreldre gjør det også, ubevisst, men de ansatte i barnehagen skal være mer bevisst på at de gjør det.

Tror barnehage kan være skadelig for ettåringer

— All propagandaen sier at det er best å sette barna i barnehage, sier journalist Simen Tveitereid.

Tveitereid kom i 2008 med boken Hva skal vi med barn?, der han kalte det et sosialt eksperiment å sende ettåringer i barnehager. Han bestrider ikke SSBs funn, men sier andre ting er viktigere.

— Når jeg kalte det et sosialt eksperiment, har ikke det noe med skoleferdighetene å gjøre, men med trygghet og psykologiske forhold. Det bør ikke være en avgjørende faktor hvordan barna gjør det i første klasse på skolen, sier han.

Tveitereid mener det kan være skadelig for små barn å skilles fra foreldrene før de er klare for det.

Mer stresshormoner for barnehagebarn

— Når barna er ett år gamle, vil et godt hjem i de fleste tilfeller være bedre egnet til å svare på barns behov enn barnehagen.

Han ventet selv med å sende sine egne barn i barnehagen til de var to år.

— I boken skrev jeg for eksempel en del om tysk forskning på stresshormonet kortisol, som viser at unger i barnehage har ganske mye mer av det enn andre. Det er mange som spør seg hvorfor vi ikke gjør lignende forskning i Norge. Alle barnehageforskerne i Norge har allerede bestemt seg for hva som er korrekt, sier han.

Forsker: Ikke skadelig

Førsteamanuensis Anne Greve sier derimot at hun ikke kjenner til forskning som viser at det er skadelig å starte tidlig i barnehagen.

— Forskningen sier stort sett at det ikke er noen forskjell eller en positiv forskjell.

Hun vil ikke fraråde foreldre fra å sende ettåringer i barnehagen, men oppfordrer dem til å sjekke barnehagen nøye.

— Jeg ville undersøkt om de har utdannet og stabilt personale. Særlig små barn trenger stabile tilknytningspersoner. Er dette et sted barn ønsker å være? Jeg tror dessverre ikke alle barnehager er like gode.

Greve kjenner den tyske forskningen Tveitereid viser til.

— Økt antall stresshormoner er ikke nødvendigvis negativt. Denne forskningen er senere blitt nyansert av flere.

Les også

  1. Slik skal norske barn bli gode i matte

  2. Lærer barnehagebarn å bli ledere

  3. Her lærer barna yoga i barnehagen

  4. Den gode barndom

  5. Rustet for barnehagefremtiden