Flom i Finnmark – stengte veier

Snøsmelting og mye regn har ført til flom i Troms og Finnmark. Fredag ble flomvarselet oppjustert til oransje nivå i deler av fylket og E45 er stengt.

Det er oransje flomnivå i deler av Troms og Finnmark.

Det er meldt om større flommer i store deler av Finnmark i helgen, og selv om den ser ut til å være i retur søndag, har vannet ført til utfordringer i deler av fylket, melder Varsom.no.

Altaelva, Stabburselva, Lakselva og Syltefjordselva var noen av vassdragene som har gått langt ut over sine bredder.

I Stabburselva skal en hengebru som brukes av turgåere og laksefiskere i sommerhalvåret ha blitt ødelagt av flommen.

Søndag ettermiddag meldte politiet på Twitter at E45 er stengt ved Garrajohka bru på grunn av oversvømmelser. Det er omkjøring via E6 Lakselv. Dersom du kommer til dette stedet fra Karasjok eller Kautokeino, er det 430 kilometer omkjøring tilbake via Karasjok og Lakselv til Alta.

Veitrafikksentralen meldte tidligere på dagen at deler av E45 var stengt sør for Eiby etter høy vannstand i området Øvre Alta og Transfarelvmoen. Veien vil tidligst mandag bli vurdert åpnet.

Politiet har varslet at personer i området bør sikre og flytte verdier fra utsatte områder som kjellere, biler og campingvogner langs elvene.

Søndag ettermiddag gikk de også ut med henstilling om at skuelystne som ønsker å se på flommens herjinger må holde seg unna de flomutsatte områdene.

Meteorologisk institutt varslet lørdag at det ville fortsette å regne i store deler av fylket søndag morgen, hvor spesielt Vest-Finnmark og Finnmarksvidda er utsatt for høy vannføring.

Flomvarselet på oransje nivå ble utvidet med flere kommuner i løpet av helgen.

– Oransje nivå er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden og kan medføre alvorlige skader. Norges vassdrag- og energidirektorat følger situasjonen tett, sier vakthavende hydrolog Tuomo Saloranta.