Norge

Akershuspolitikere: Vil ha grunneiere til å finansiere E18

Det var private som finansierte den berømte broen over E18 til Fornebu. Å la grunneiere betale både for Norges mest trafikkerte Europavei er ett av forslagene som nå ligger på bordet.

Akershus tilbyr seg å ta regningen selv for sykkelveiprosjekter på Fornebu og Bekkestua, for å redusere prisen for ny E18. Til selve veibyggingen vil de ha hjelp av private penger.
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Onsdag formiddag møttes forhandlingsutvalget for E18 og resten av Oslopakke 3 igjen.

Fortsatt handler det aller meste om ny E18 vestfra. Ett av stridstemaene var etter det Aftenposten erfarer bussveien som er planlagt langs E18, og om skal sørge for at bussene kommer frem uten hindringer.

Også det som kalles Gjønnesdiagonalen, eller Bærumsdiagonalen, som etter planen skal avlaste lokalveier og sørge for bussfremkommelighet, var et stridstema.

Svært mye av forhandlingene handler om en slanking av E18-prosjektet, som stadig flere innser at likevel blir en realitet, men der partene fortsatt står langt fra hverandre.

Begynner å få kritisk dårlig tid

Forhandlerne begynner å få kritisk dårlig tid. Det er nemlig ikke nok at de seg imellom blir enige. Et forlik skal behandles og velsignes både i Oslo bystyre og i Fylkestinget i Akershus.

Siste møte i bystyret før sommeren er 22. juni, siste møte i fylkestinget kommer allerede 13. juni. I Oslo skal både byrådet og en komité behandle saken før den kan legges frem for bystyret.

Et nytt møte er avtalt fredag, det neste tirsdag 31. mai.

Vil ha private til å betale for Europavei

Det kastes stadig frem forslag under forhandlingene, flere av dem fra Akershus-siden, som et svar på Arbeiderpartiet i Oslo sitt forslag om å droppe del én av E18-prosjektet, fra Lysaker til Ramstadsletta. Og i stedet bygge del to, som går forbi Sandvika.

Slik så det ut da tett trafikk beveget seg over broen fra E18 og i retning Fornebu. Broen, som i mange år var et landemerke, ble senere revet. Broen ble åpnet i 1972, betalt av SAS, Braathens, Postverket og Schøyens Bilsentraler . Den ble revet i 1987.

Det vil i så fall bety at oppstart for E18-utbygging utsettes med flere år.

Nå ønsker Akershus også at private grunneiere skal sponse utbygging av E18, blant dem som høster fordeler av at veien blir bygget.

Dette er allerede knesatt som prinsipp for bygging av Fornebubanen.

Det var private penger som i sin tid finansierte den berømte broen over E18 til Fornebu.

 • Husker du hva som er argumentene for og mot E18-prosjektet?

Denne artikkelen gir en god oversikt.

Her er andre forslag som ligger på bordet

Andre forslag fra Akershus er:

 • Betale en fjerdedel av utgiftene til ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo.
 • Betale ti prosent av nytt sikrings- og signalanlegg for T-banen.
 • Selv ta regningen for planlagte sykkelveier på Fornebu og på Bekkestua.
 • Droppe busstunnel under Professor Kohts vei mellom Lysaker og Stabekk droppes.

Det er ikke klart hvor mye penger man sparer på å ta sykkelveiene og busstunnelen ut av prosjektet, men det vil trolig ikke være en stor del av totalsummen på 36 milliarder kroner.

 • Akershus-delegasjonen foreslår også å be Stortinget om en lovendring som skal gjøre at bomstasjoner kan bli stående permanent som et trafikkregulerende tiltak, og de ønsker å reforhandle Oslopakke 3-avtalen oftere enn hvert fjerde år.
 • Ifølge Statens vegvesen er det nytte- og varetrafikken som vil øke på E18 vestfra.

Sjekk hvor på Europavien partiene MDG og SV har luftet å plassere tungtrafikken.

Veivesenet har lagt et tredje forslag på bordet

Også Veivesenet har kommet med et forslag. Det innebærer blant annet å dele opp den første etappen i prosjektet (Lysaker – Ramstadsletta), noe Veivesenet skriver NRK.

Det vil si at Høvik-tunnelen utsettes. Veivesenet skal også ha foreslått å redusere antall felt i hver retning fra tre til to.

Slik har Ruter foreslått at en ny sentrumstunnel for T-banen skal endre T-banekartet i Oslo.

– Dette er å strekke ut en hånd

Solveig Schytz (V) og fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus bekrefter at representantene for Akershus har presentert et forslag til portefølje, en liste over hvilke prosjekter de ønsker skal med i avtalen.

– Dette er å strekke ut en hånd. Vi i Akershus tilbyr å betale en firedel av ny sentrumstunnel for T-bane i Oslo. Fordi vi ser at dette er et viktig prosjekt for både Oslo og Akershus. Vi tilbyr oss også å betale en tidel av nytt signal- og sikringsanlegg for T-bane, sier Schytz til Aftenposten.

– Vi ser også at behovet for en lovendring som gjør at en bompengeløsning kan brukes permanent for trafikkregulering i et gitt område og foreslår at vi i avtalen skal be Stortinget gjøre en slik lovendring.

– Vi strekker oss veldig langt

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli (H), mener de nå strekker seg langt.

– Vi synes vi strekker oss veldig langt. Vi har vist hvordan man kan kutte i bussveien. Men for mitt vedkommende er det uaktuelt å kutte på Gjønnes-diagonalen, sier hun.

– Jeg synes vi har gitt veldig mye. Nå er det byrådet som må vise smidighet for at dette skal gå, sier Solli.

– Alle sider må bevege seg

Oslos er bortreist og har ikke vært tilgjengelig for intervju mandag ettermiddag.

– Forhandlinger handler om at alle sider må bevege på seg. Byrådet i Oslo har lagt frem forslag i forhandlingene, og Akershus har nå kommet med et forslag som de samtidig har valgt å dele med Aftenposten. Jeg har tro på at det er mulig å finne frem til en god løsning for alle parter, og som bidrar til å sikre et fremtidsrettet og klimavennlig transportsystem for Oslo-regionen, skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i en epost til Aftenposten.

Oslos Eirik Lae Soleberg (H) og Solveig Schytz (V) fra Akershus deltar begge i Oslopakke 3-forhandlingene. Her er de to på vei til åpningen av Lørenbanen i april. - Jeg er optimist, men det er svært krevende forhandlinger, sier Lae Solberg til Aftenposten.
Andreas Halse (Ap) snakker tsjekkisk. Bortsett fra å lære seg det språket, er Oslopakke 3-forhandlingene det vanskeligste han har gjort, sier han til Aftenposten.

– Vanskeligste jeg har gjort siden jeg lærte tsjekkisk

Andreas Halse (Ap) ønsker ikke å kommentere forslaget fra Akershus, men bekrefter at det er vanskelige forhandlinger de to fylkene nå er inne i.

– Dette er det vanskeligste jeg ha gjort siden jeg lærte meg tsjekkisk, sier Halse til Aftenposten.

Men selv om det er vanskelig å forhandle, er det et godt forhandlingsklima, understreker han.

– Gjennom media kan en få inntrykk av at det er kjipt på møtene, men vi har en god tone og det er hyggelig på et rent personlig plan. Det er et godt eksempel på at vi i Norge er gode til å snakke om ting selv om vi er uenige.


En ny sentrumstunnel for T-banen er et veldig stort prosjekt som helt sikkert vil merkes for alle som ferdes i Oslo. I denne filmen kan du se hvordan det så ut i Oslo sentrum på 70-tallet, da dagens tunnel ble bygget.

Les mer om

 1. Oslopakke 3
 2. Fornebubanen
 3. Fylkestinget