FHI: Geografisk skjevfordeling av vaksiner kunne skjedd én måned før

Geografiske skjevfordeling av vaksinedoser til koronautsatte kommuner kunne blitt iverksatt én måned tidligere, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) antyder at regjeringen brukte for lang tid med å beslutte en geografisk skjevfordeling av vaksiner til smitteutsatte kommuner.

Regjeringen kunngjorde denne uken at skjevfordelingen tidligst kan iverksettes i uke 23, altså rundt 7. juni.

26. april leverte FHI anbefaling om å prioritere steder med mye smitte i vaksineringen. Dersom regjeringen hadde bestemt seg raskt, kunne utrullingen skjedd allerede fra uke 19, altså 10. mai, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

– Vi kunne antagelig fått det til fra uke 19 hvis det hadde kommet en rask avgjørelse, og vi kunne gitt rask beskjed til Pfizer slik at de kan endre leveransene, sier Bukholm. På sikt kunne man dermed ha startet gjenåpningen av landet tidligere, ifølge FHI-toppen.

Helsedepartementet påpeker at den første anbefalingen fra FHI var et delsvar, og at FHI selv viste til at forslaget ikke var utredet så grundig som normalt.

– Vi fikk den endelige leveransen fra FHI på mandag. Regjeringen tok en rask beslutning om endringene i vaksinasjonsstrategien, nettopp fordi vi er klar over at dette haster, opplyser statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til VG.

Det er ennå ikke besluttet hvilke kommuner som får flere doser, og dette vil bli avgjort når departementet har fått svar på om kommunene kan håndtere endringene som medfølger, ifølge Korkunc.

Les også

Særlig én ting kan stanse planen om flere vaksiner til Oslo. Nå sier flere ordførere at de vil løse kabalen.

Helsedirektoratet har fått i oppgave å høre med kommunene om de har kapasitet til å håndtere et høyere tempo av vaksineringen i juli for å ta igjen dosene de mistet i juni.

– Regjeringen vil raskt komme tilbake med en endelig konklusjon når vi har fått svaret på om kommunene kan håndtere endringene dette vil kunne medføre, sier han.