Seks drap i Norge på få uker – Kripos følger med på «koronaeffekt»

Frem til midten av april var det ikke registrert et eneste drap i Norge. Så skjedde det seks drap på få uker. En drapsforsker tror likevel ikke på vekstår.

Denne uken rykket politiet ut til et mistenkelig dødsfall i Lyngdal. Det er den sjette drapssaken i Norge på drøye tre uker, etter at 2021 var drapsfri i tre og en halv måned.

– At vi ikke hadde drap de første tre måneder av året er det som er usedvanlig med bildet så langt i år, ikke den tilfeldige opphopning av drap vi har hatt de siste ukene, sier drapsforsker Vibeke Ottesen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Ved midten av april i fjor var det registrert sju drap. I denne perioden har det i snitt skjedd åtte drap i Norge de siste fem årene, viser NTBs oversikt.

Men i år var det altså uvanlig stille. Så tirsdag kveld 13. april ble den profilerte advokaten Tor Kjærvik skutt og drept i sitt hjem på Røa i Oslo. Sønnen hans er siktet for drapet.

I de drøyt tre ukene som fulgte, er det åpnet til sammen hele seks drapssaker, senest i Lyngdal torsdag denne uken.

Tror ikke på vekst-år

Ottesen er ekspert på vold og drap i nære relasjoner og har forsket på drap siden 2007. I alle årene hun har vært drapsforsker, har det skjedd lignende tilfeldige opphopninger som i år, påpeker hun.

– Men antall drap ved slutten av året er stadig lavt i en internasjonal sammenheng. Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle forbli like lavt som tidligere år ved utgangen av også dette året, sier hun.

Også Kripos påpeker at det lange oppholdet i starten av dette året er uvanlig.

Men til tross for korte perioder med uvanlig mange drap slik som de siste tre ukene, så pleier det totale antallet ved utgangen av hvert år å ende opp på omtrent det samme nivået, ifølge leder Vibeke Schei Syversen for voldsseksjonen ved Kripos.

Kripos sier at de følger nøye med på hvilken innvirkning koronapandemien eventuelt har på drap i Norge.

– Om det vil være flere eller færre drap i 2021, vet vi først når året er omme. Forskere er uenige om drap kan ha en «smitteeffekt». Det er relativt få drap i Norge, og med lave tall kan man få opphold eller opphopning, sier hun til NTB.

Færre partnerdrap

Da fjoråret var omme, var status totalt 28 drapssaker med til sammen 31 ofre. Det ble dermed det verste drapsåret på sju år, ifølge Kripos.

Drapsforsker Ottesen sier at det var flere som i fjor uttrykte bekymring for at nedstengningen av samfunnet ville føre til en økning av partnerdrap. Hun peker på at de fleste partnerdrap skjer når kvinnen tar initiativ til samlivsbrudd.

– Statistikk fra SSB viser nå at det var faktisk færre skilsmisser i 2020 enn året før. Og vi fikk ikke flere partnerdrap, sier Ottesen.

Hun viser til at partnerdrap i fjor kun utgjorde 16 prosent av alle drapene, sammenlignet med 25 prosent de siste ti årene.

Koronaeffekt?

Kripos følger nøye med på hvordan koronapandemien eventuelt påvirker drapsstatistikken.

– Vi er opptatt av hvilken innvirkning pandemisituasjonen har på drap i Norge, både med tanke på restriksjoner og eventuelle ringvirkninger. Vi kan ikke konkludere før året er omme, sier Syversen.

Ottesen sier det er ingen grunn til å tro at pandemien eller koronatiltak skal gjøre det norske samfunnet immun mot drap.

– Vi vet når drap har en forhøyet risiko for å skje, og det er når individet opplever å være i en ekstrem krise. Det kan skje overalt i Norge, sier hun.