Moské bryter med omstridt imam

Bergen moské vil ikke lenger tilby eksamens-lokaler for Islamic Online University. Grunnleggeren Bilal Philips er nektet innreise i flere land.

Bilalkombo-rDuqSxtIhO.jpg
Bilal Philips er grunnlegger av Islamic Online University. Institusjonens mål er: «Changing the nation through education» (endre nasjonen/samfunnet gjennom utdanning).

Den islamske predikanten Bilal Philips er omstridt fordi han blant annet harforsvart ekteskap med jenter ned i ni års alder, flerkoneri, og dødsstrafffor utroskap, frafallenhet og homofili. Han har også avvist at det finnes voldtekt i ekteskap.

Philips er grunnlegger og rektor ved et nettbasert universitet som sprer salafistisk islam. Studentene ved Islamic Online University (IOU) avlegger eksamen i lokalene til organisasjoner som skolen samarbeider med. Bergen moské og Afghanske Omar moské står oppført på IOUs liste over godkjente eksamenssentre.

Bannlyst i flere land

Aftenposten skrev i juni at 43 studenter fra Norge har studert bokstravtro islam ved hans universitet. Det fremgår av IOUs egen statistikk per vårsemesteret 2014.

Både Afghanske Omar Moské i Oslo og Bergen moské bekreftet at de har stilt eksamenslokaler til disposisjon for henholdsvis én og to studenter. To somaliske menn i Bergen har avlagt eksamen to-tre ganger hver. Ledelsen i begge moskeene uttalte til Aftenposten at de hverken var kjent med hva skolen står for, de kontroversielle uttalelsene som grunnleggeren Bilal Phillips har kommet med eller at han er uønsket i flere land.

Philips er tidligere nektet innreise i Storbritannia, Australia, Tyskland, Kenya, Bangladesh og Filippinene, etter en rekke kontroversielle uttalelser.

Vil ikke samarbeide

Styreleder Sajjad Younas uttalte til Aftenposten at hvis de finner ut at dette universitetet ikke stemmer med det de står for, ville de kutte det ut. Nå har moskeen behandlet saken i styremøte, og kommet til at de ikke vil samarbeide lenger.

- Vi har ikke noe samarbeid med Islamic Online University, og vi kommer ikke til å tilby dem eksamensplass. De får finne et annet lokale. Vi må stå for det vi selv mener, og vil ikke bli assosiert med noe andre mener eller sier. Vi følger vår egen vei, sier Younas til BT.

Styreleder i Omar moské, Nematullah Nazarbadshah, tok avstand fra Philips' kontroversielle uttalelser.

  • Konservativ tolkning av islam appellerer til et økende antall unge muslimer. Idealet er de tre første generasjonene etter profeten Muhammed for ca 1400 år siden. Hvis du er nysgjerrig på dette, kan du lese mer her: Stadig flere unge søker seg til bokstavtro islam

BT har vært i kontakt med Philips på Facebook, der han tilbød seg å svare på spørsmål per epost. Etter å ha fått oversendt spørsmål, har Philips ikke svart.

Haras Rafiq, direktør i den britiske tenketanken Quilliam Foundation, uttalte i juni til Aftenposten at han anser Philips som farlig. Rafiq påpekte at det er en grunn til at Philips er blitt nektet innreise i Storbritannia og en rekke andre liberale demokratier.

- Dette er måten ekstremister får spredt sitt budskap. Det har begrenset effekt å nekte noen innreise når de kan nå unge via nettet. Rafiq mener at predikanter som forsvarer dødsstraffer og amputasjoner i en teoretisk islamsk stat, øker sannsynligheten for at unge reiser til Syria.

Gjest hos Islam Net

Bilal Philips er en predikant som har bånd til den muslimske organisasjonen Islam Net. Han ble invitert til organisasjonens fredskonferanse i 2010, og er på Islam Nets liste over anbefalte predikanter for muslimer og ikke-muslimer som vil ha mer kunnskap. Islam Net-leder Fahad Qureshi har til Aftenposten omtalt ham som «en pusekatt» og den mildeste av dem alle.

Samtidig som noen muslimer søker seg til en konservativ tolkning av islam, velger andre bort islam.Eksmuslimer står frem i Aftenposten og forteller om sitt oppgjør med islam.