Budsjettlekkasje: Forsvaret får en ekstra halv milliard til ammunisjon, reservedeler og medisiner

Å ha lagre med materiell og ammunisjon er nødvendig for at Forsvaret skal kunne fungere. Ikke minst over tid. Nå gir regjeringen penger til å fylle lagre.

Soldater fra Hærens 2. bataljon på vinterøvelse.

Aftenposten får opplyst at det i budsjettet for 2021 kommer 500 millioner ekstra til kjøp av ammunisjon, reservedeler og medisinsk forbruksutstyr.

For Forsvaret er dette kjærkomment.

I mange år var Forsvaret tvunget til å tære på beredskapslagre for ammunisjon og reservedeler. I den grad at det svekket Forsvarets stridsevne og utholdenhet.

Forbruk av reservedeler skyldes delvis at Forsvaret sliter med gammelt materiell. Delvis at helt nytt materiell, som helikopteret NH90, er storforbrukere av reservedeler.

I 2013 var situasjonen ekstra ille. Fartøy lå ved kai, flere lagre var bortimot tomme.

Siden er lagrene forsiktig bygget opp, i tråd med kravet til å kunne rykke ut på kortere varsel.

Nå gis det altså et ekstra løft.

Skal også ta igjen vedlikeholdsetterslep

Den drøyt halve milliarden skal ikke bare brukes til å fylle opp beredskapslagre med materiell og reservedeler. Pengene skal også brukes til å ta igjen vedlikeholdsetterslep.

Det er spesielt Hæren som får glede av dette, som bygger opp nye styrker i Finnmark.

Slik skal Forsvaret gradvis kunne øke sin utholdenhet. Det blir også lettere for Forsvaret å være til stede flere steder samtidig, når omfanget av utstyr står i forhold til oppdrag og omfang av personell.

Dette er ifølge Forsvarsdepartementet en utvikling helt i tråd med forsvarssjef Eirik Kristoffersens ønsker.