Skattejakt blant bloggerne

Norske bloggere trekker til seg millionbeløp – hver måned. Nå klikker skatteetaten seg inn på sidene.

Bloggerne tiltrekker seg flere annonsekroner – og dermed også oppmerksomhet fra skatteetaten.
  • Einar Welle

Les også:

Fjoråret var året da blogging gikk fra hobby til også å bli en kommersiell virksomhet – for noen. Det spranget har også skatteetaten fått med seg.

— Foreløpig er vi på et stadium hvor vi foretar stikkontroller blant bloggerne, opplyser rådgiver Håvard Moldjord i Skatt Nord.

Moldjord er nasjonal koordinator for en gruppe på 40 personer som utelukkende ser på mulige skatte– og avgiftsunndragelser innenfor ulike typer e–handel. De retter nå oppmerksomheten mot blant annet pengestrømmen i bloggingen.

— For mange begynte kanskje denne aktiviteten som uskyldig fritidssyssel, men etter hvert kan de få annonseinntekter og gaver. På et tidspunkt kommer de da i et skatte- og avgiftsmessig forhold, påpeker han.

Kartlegges

Gjennom kontrollene som nå gjennomføres, håper skatteetaten å kartlegge bloggere som synes – gjennom annonser på siden - å ha en viss inntekt av virksomheten. Opererer de med organisasjonsnummer og er oppført i foretaks- og momsregisteret? Betales moms og skatt? Oppgis gaver? Det er noen av de sentrale punktene på etatens sjekkliste.

— Utgangspunktet vårt er at denne type virksomhet ikke er noe annerledes enn annen inntektsgivende aktivitet, understreker Håvard Moldjord i Skatt Nord.

Foreløpig er skatteetaten forsiktig med å si noe om hva slags mistanker de har eller hva de tror de vil avdekke. Thomas Moen, blogger, tidligere blogg-manager og nå kommunikasjonsrådgiver innen sosiale medier i PR-byrået Crea, tror at ikke alt er som det burde være.

— Jeg har drevet med opplæring av mange bloggere, og mitt inntrykk er at veldig mange ikke er klar over hvilke regler som gjelder når de begynner å tjene penger på bloggingen, sier han.

Læres opp

Det finnes ikke noen nøyaktig oversikt over bloggomsetningen. Thomas Moen anslår at det er rundt 200 bloggere i Norge som tjener minst 5000 kroner i måneden. Et fåtall av dem har inntekter over 20000 kroner.

— Vi ser at det i dag er et potensial for enkelte til å tjene opptil en million kroner i året, sier Håvard Moldjord i skatteetaten. Men samtidig understreker han at denne virksomheten er så ny - og utøves i stor grad av unge mennesker - at de i første rekke ikke er ute etter å straffe dem som har gjort overtramp, ifølge Moldjord.

— Hovedfokuset vårt er å få aktørene over på riktig side av loven så fort som mulig.

Tror ikke alle har kontroll

Hun hadde aldri trodd hun skulle tjene så mye på den. Nå drives bloggen gjennom et enkeltmannsforetak.

— Jeg har vært veldig bevisst på det med skatt og avgifter. Mamma er siviløkonom og pappa er revisor, så jeg har full kontroll over regnskapet og alt vedrørende skatt, moms og oversikt over sponsorgaver, forteller Annette Haga (20).

Mest besøkt

Motebloggen hennes, som hun har kalt Nette Nestea, startet hun i 2008. I fjor var den blant de ti mest besøkte norske bloggene. 20-åringen tror skatteetaten vil finne ut at ikke alt er som det burde være hos enkelte bloggere.

— Jeg tror blant annet at det er vanlig at mange bloggere tjener penger på annonser, og sender ut fakturaer uten å ha et gyldig organisasjonsnummer. I tillegg er det selvfølgelig vanskelig å ha full kontroll over gaver som bloggere får tilsendt i posten, sier hun.

Tjener mye

Men hun tror oppmerksomhet rundt noen av disse temaene har gjort at flere forstår at reglene må følges. Haga påpeker likevel at det ikke er så lett for bloggerne – som ofte er i alderen 17 til 24 år – å finne ut hvordan ting skal gjøres.

— Hvor store inntekter har du fra bloggingen?

— Jeg har et annonsesamarbeid med Mediehuset Nettavisen, så den informasjonen er konfidensiell. Men jeg hadde aldri trodd jeg skulle tjene så mye på bloggen som jeg gjør.