Truer med å stenge private barnehager

Titusener av barn kan bli stengt ute fra barnehagene sine til høsten, dersom regjeringen står på sitt og legger fram for Stortinget et forslag som sterkt begrenser lønn og utbytte i privateide barnehager.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hadde tirsdag et raskt sammenkalt styremøte for å drøfte situasjonen som er oppstått etter avdekkingen av Bjarne Håkon Hanssens rolle som mediepåvirker.

PBL-leder Arild M. Olsen frykter at regjeringen går i vranglås for nærmest å straffe Hanssen, og at høringsuttalelsene om forslaget til endring i finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager overhodet ikke blir tatt hensyn til.

– Vi advarer sterkt mot å håndtere våre innsigelser på den måten, men er redd for at overfokuseringen på en tidligere statsråd får en slik effekt. Det blir i så fall en fullstendig avsporing fra det saken dreier seg om, nemlig regjeringens moralske ansvar for alle dem som ble bedt om å investere i barnehager og dermed bidra til full dekning, sier Olsen til NTB.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier til NRK at Olsen kan føle seg trygg på at argumentene i høringsuttalelsene blir grundig lest og gjennomgått.

Aksjoner

PBL varsler protestaksjoner dersom regjeringen ikke snur i forslaget om å begrense lønn og utbytte i private barnehager. Men styret har valgt en skrittvis reaksjonsform.

I første omgang blir regjeringen bedt om å trekke forslaget tilbake og legge det inn under det utvalget som skal revidere barnehageloven. Dette utvalget ledes av fylkesmann i Hedmark og tidligere statsråd Sylvia Brustad.

– Vi vil ha det overført dit for å få et forslag vi kan leve med, sier Olsen.

Styret har fått de fullmakter som er nødvendige fra sine medlemmer til å aksjonere med stengning til høsten, dersom regjeringen overser alle innvendinger og går til Stortinget med forslaget slik det opprinnelig var formulert.

– Vi har stengt barnehager med stort hell før. Hvis dette blir aktuelt, er situasjonen så dramatisk at vi innkaller til ekstraordinært landsmøte, sier direktør Olsen i PBL.

I mai i fjor stengte over 2.000 private barnehager dørene i protest mot et regjeringsforslag om nytt finansieringssystem for barnehagene. Dette endte med et løfte om likebehandling av private og offentlige barnehager.

Stort forbund

PLF er interesseorganisasjon for 2.200 av de rundt 3.500 private barnehagene i Norge. Mellom 95.000 og 100.000 barn går i medlemmenes barnehager som kommer i alle størrelser og organisasjonsformer og fra ulike trossamfunn.

– Vi har foreldreandelslag, personlige selskaper, aksjeselskaper og store kjeder som Espira, der Hanssen er hyret inn, sier Olsen.

Han kjenner seg ikke igjen i bildet som tegnes av eiere som suger ut stor profitt, men sier det snarere er slik at de som har investert i og etablert barnehager, pløyer det alle meste av overskuddet tilbake i bedriften.

– Det som tas ut i lønn og utbytte, er veldig beskjedne summer. Vi skjønner jo også at ikke må være urimelige uttak, så lenge det offentlige har stått for 80 prosent av finansieringen, sier Olsen.

Men de begrensningene på lønn og utbytte som ligger i regjeringens forslag, er det ikke snakk om å kunne godta.

– Dette gir ingen insentiver til å fortsette, ei heller interesse for å ta være på de verdier som ligger i bygninger og utstyr, sier Olsen.