Norge

Forsvaret får hjelp til å lære å skyte

Hjelp med skytetrening. Innleide prosjektledere som sitter og godkjenner fyldige fakturaer fra egne firmaer. Forsvaret filleristes av Riksrevisjonen.

Til tross for at Forsvaret har soldater som høster stor anerkjennelse når de er i utlandet, som disse spesialsoldatene, leies det inn hjelp for millioner av kroner til å lære soldater å skyte med pistol og gevær. Riksrevisjonen mener vi må kunne forvente at Forsvaret har kompetanse til å klare dette selv.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Les også:

I år skal Forsvarsbygg investere for to milliarder kroner i nybygg og restaurering av bygg på Forsvarets baser. For å få jobben gjort har man i stor stil leid inn privat konsulenthjelp.

Konsulentene har så fått hovedansvaret for en rekke av prosjektene. Som prosjektledere har de sittet og signert regninger på vegne av Forsvaret, også fra firmaer de selv er ansatt i.

«Av 43 kontrollerte bilag har konsulentene attestert 35, hvorav 25 gjelder fakturaer fra firmaene der konsulentene selv er ansatt,» skriver Riksrevisjonen i sin årlige revisjon av departementer med underliggende etater.

Revisjonen påpeker videre:

  • I flere saker har ett og samme innleide firma fungert som rådgivende ingeniør og byggeleder.
  • Folk fra innleide firmaer har fått betalt reise— og oppholdsutgifter de selv skulle ha dekket.

Stor risiko for å bli lurt

Når man stiller seg slik er risikoen for misligheter betydelig, konstaterer revisjonen. Den hevder at Forsvarsbygg har brutt en rekke instrukser, som anbudsregler. Forsvaret må selv ta rollen som prosjektledere, sier revisjonen.

Forsvarsbygg ser ingen grunn til å protestere.

– Vi beklager at vi ikke har fulgt gjeldende retningslinjer, og ser det uheldige med rolleblandingen. Vi har nå ansatt 30 nye medarbeidere som bl.a. skal fungere som prosjektledere, og har ytterligere 15 på gang. Vi har også laget en helt ny rutine for bruk av innleide konsulenter, sier kommunikasjonsdirektør Marit Leganger i Forsvarsbygg.

Ikke mer kampkraft

Da forsvarsbudsjettet for 2011 nylig ble lag frem het det at «Regjeringen legger opp til å videreføre det styrkede nivået på øving og en ytterligere styrking av bemanningen tilknyttet brigaden i Nord-Norge».

Riksrevisjonen har på sin side funnet få tegn til at det har funnet sted noen styrking av Forsvaret de siste årene, eller til vekst i Hæren.

Tvert imot mener revisjonen at Forsvarets operative evne, eller kampkraft, samlet sett ikke har økt siden 2005. Den konstaterer at Hæren, til tross for økte rammer, «ikke har hatt den planlagte progresjon i 2009», og at «viktig personell, viktige avdelinger og viktig materiell mangler». Riksrevisjonen ber Forsvarsdepartementet vurderer konsekvensene av dette over tid.

Skytehjelp

Riksrevisjonen mener også bestemt at Forsvaret selv må kunne stille kompetanse til å lære soldatene å skyte med pistol og gevær. Til dette er det nemlig hentet inn betydelig med hjelp – fra én leverandør.

Firmaet det dreier seg om er Capsicum, der «Capsicum Solutions» forsyner Forsvaret med bl.a. beskyttelsesutstyr og laserpekere, og enmannsfirmaet «Capsicum Flemming Mark Pedersen» assisterer med skyteopplæring.

Overfor Aftenposten forklarer Pedersen 2009-leveranser for 20 millioner kroner primært med utstyr og skyteopplæring fra utenlandske instruktører, som Capsicum har koordinert.

— Det er så stor rullering av personell i Forsvaret at de ikke får frem folk som er tunge nok til å ivareta dette. Vi sitter i dag på større innsikt i teknikker og mentalt verktøy, og gjør dette bedre enn Forsvaret selv. Dette er en situasjon Forsvaret selv har skapt, vi kan ikke lastes for at vi har vært flinke, sier Pedersen.

Men nå lover Forsvarsdepartementet at Forsvaret skal klare skytetreningen selv.

Mye ris – litt ros

Forsvarets kjøp av utstyr får til dels knallhard kritikk fra Riksrevisjonen. Den har bl.a. avdekket «to betydelige anskaffelser hos én betydelig leverandør», der halvparten av det som ble levert ikke inngikk i rammeavtalen. Dette er da gjort utenfor konkurranse, sier revisjonen. Firmaet det dreier seg om er Tools AS, som tilbyr 300.000 ulike varer innenfor «forbruksmateriell». Ifølge salgssjef Jan Østreng er det i hovedsak verkstedmateriell, klær og vern for verksted og lommelykter, som går til Forsvaret.

Samtidig får Forsvaret skryt for å ha blitt mye flinkere til å betale regninger. Antall forfalte fakturaer ble redusert fra ca. 4900 i 2008 til i overkant av 1300 i 2009.

Les også

  1. Slik slurvet regjeringen med datahemmeligheter

  2. Regjeringen tappet for store mengder data

  3. Frekkhetens nådegave