Norge

Rekordmange melder seg ut av Kirken

Antall nordmenn som melder seg ut av Den norske kirke, er de siste fem årene fordoblet sammenlignet med forrige femårsperiode.

I årene 2005 til 2009 var det 40.300 som meldte seg ut av Kirken, mot 20.500 de fem første årene på 2000-tallet, skriver Vårt Land.

Antall utmeldelser lå jevnt rundt eller like under 4.000 de første årene dette tiåret, men har for hvert eneste år fra 2003 økt med 3.600 utmeldelser til fjorårets 10.800 utmeldelser.

Hver femte person som meldte seg ut i 2009 tilhørte Oslo bispedømme. Utmeldelsene i Oslo doblet seg da Ole Christian Kvarme ble biskop, og økte ytterligere til en tredobling i 2009. Men Kvarme sier til Vårt Land at han ikke er rett person til å snakke med om en eventuell «Kvarme-effekt».

Kvarme peker på opprydning i medlemslistene og tiltak rundt kirkevalget i fjor som medvirkende årsaker til det han mener er en forventet økning i antall utmeldelser.

– Folk som har litt greie på dette, forteller meg at min rolle er betydelig overdrevet. Men jeg utelukker ikke at noen begrunner sin utmelding med den offentlige debatten som har vært rundt min prestegjerning, legger han til.