Norge

Båtførerprøven på iPhone

Med denne applikasjonen kan du øve til båtførerprøven.

  • Geir Amundsen
    Geir Amundsen

Les også:

Man kan si mangt og meget om nytteverdien på de mange applikasjonene som tilbys på Apples App Store.

Men en applikasjon som angivelig lar deg teste om du er klar til å gå opp til båtførerprøven, og samtidig skal lære deg en hel del av det du må kunne for å bestå den, høres unektelig ut til å ha et visst kundepotensial.

Fra og med 1. mai 2010 er nemlig båtførerprøven obligatorisk for båtførere født etter 1. januar 1980, som skal føre fritidsbåter med en lengde over 8 meter eller med motorkraft på over 25 hk.

Ikke gratis

Applikasjonen som består av til sammen 102 spørsmål, koster 49 kroner, eller snaue 50 øre per spørsmål. Ikke akkurat noen utpreget rimelig applikasjon, men om den hjelper deg til å beståprøven, vil sikkert mange mene den er verdt pengene.

Bak applikasjonen står det vesle norske familiefirmaet plaza.no, som tidligere har gjort stor suksess med sin radioapplikasjon.

Vi har så vidt prøvekjørt applikasjonen, og bortsett fra det nedslående faktum at journalistens score tilsier salg av båt og et liv som landkrabbe, synes spørsmålene som er delt inn i de tre fagområdene "sjømannskap", "lover og regler", og "navigasjon og kartlesing", å være fornuftige nok.

Applikasjonen gir deg hele tiden tilbakemelding på din totale score, samt hvordan du ligger an i de respektive fagområdene.

PS! Avlegge båtførerprøven på telefon kan du fortsatt ikke.