Norge

Ti pasienter fikk erstatning fordi de ble «slankeoperert» uten å være overvektige nok. Det viser ny studie.

Pasienter som ble «slankeoperert» uten god grunn, fikk medhold i klagen hos Norsk pasientskadeerstatning. De fleste hadde fått utført operasjonen privat.

Legene som står bak studien, ble overrasket over at så mange fikk erstatning fordi de hadde for lav vekt ved operasjon.
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

«Slankeoperasjonen» skjedde på sviktende grunnlag. Det er den vanligste grunnen til at pasienter får erstatning etter operasjoner for fedme.

Det viser en studie i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bak står en forfattergruppe ved Senter for sykelig overvekt i Helse sør-øst. De har gått gjennom klagesaker etter fedmeoperasjoner.

 • 44 slankeopererte fikk medhold i klagen sin av Norsk pasientskadeerstatning.
 • 10 av pasientene oppfylte ikke kriteriet til BMI (kroppsmasseindeks) for å få fedmeoperasjon. De var med andre ord ikke overvektige nok.

– Fedmeoperasjoner på billigsalg

– Dette er overraskende funn. Resultatene var uventet for oss.

Det sier overlege Randi Størdal Lund ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

– Vi trodde feil og mangler ved behandlingen ville være årsak til at pasienter fikk erstatning. Ikke at så mange hadde for lav vekt da de ble operert.
Hun påpeker at det ikke er god medisinsk praksis å tilby pasienter fedmekirurgi når BMI-kravet ikke er nådd. Mye annet må prøves før dette, blant annet endring av livsstil.

– Vi har sett at fedmeoperasjoner averteres på billigsalg om sommeren. Det bekymrer meg veldig, sier hun.

Størdal Lund ønsker en kvalitetssikring av fagområdet.

Pasientene som søkte om erstatning, oppga flere negative reaksjoner etter operasjonen. De hadde kroniske smerter, problemer med å spise, diaré, kvalme, utmattelse og vektøkning.

Men slike symptomer var ikke nok for å få medhold. Da måtte det være påvist en svikt i behandlingen eller oppfølgingen.

3000 opereres hvert år

Legene mener at det kan gå for kort tid fra man tar kontakt med en klinikk til man blir operert. Noen klinikker reklamerer med kort eller ingen ventetid.

Forfatterne trekker frem tre ting som er viktig for å få et godt resultat: Riktig utvelgelse av pasienter, god forberedelse før operasjon og god informasjon.

Det er også viktig at et tverrfaglig team følger pasientene over tid.
Inngrep mot sykelig overvekt er blitt vanlig ved norske sykehus. Årlig utføres rundt 3000 operasjoner. Av dem er litt under 2000 i det offentlige og 1000 i privat helsetjeneste.

De fleste pasienter oppnår gode resultater etter inngrepet. Men det er fortsatt ganske høy risiko for plagsomme bivirkninger og komplikasjoner på lang sikt.

Les også

 1. Atle Gran hadde alvorlig fedme. Først da han var ærlig med seg selv, lyktes han å gå ned i vekt.

 2. Norge har mest overvekt og fedme i Norden. Disse 25 tingene skal få nordmenn til å spise sunnere.

Les mer om

 1. Overvekt
 2. Pasientskadeerstatning
 3. BMI