Sykepleierleder: - På vei inn i en ny maraton

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene. Ved Oslo universitetssykehus er 149 ansatte i karantene.

Tette og trange munnbind og skydd. Sykepleiere landet over forbereder seg på en ny bølge av koronapasienter.

Statsminister Erna Solberg frykter at helsevesenet kan kollapse. Det kom frem på pressekonferansen torsdag, og er hovedgrunnen til de mange tiltakene hun setter i verk. Hun vil unngå at mange blir lagt inn på sykehus samtidig.

Tøffe forhold for sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen er også bekymret for et presset helsevesen. Hun er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne. Lange vakter i fullt smittevernutstyr er svært krevende.

– Men vi er trent for dette, og helsevesenet er på mange måter bedre forberedt enn i vår. Nå vet vi mer om sykdommen og er bedre rustet på utstyrssiden, sier Sverresdatter Larsen.

Les også

Få oversikt: Dette er de nye tiltakene mot koronasmitten

– Myndighetene må gjøre det de kan for å ta best mulig vare på sykepleierne, slik at man både beholder og rekrutterer livsnødvendig kompetanse. Da trengs det mer enn «peptalk», sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Inn i en ny maraton

Likevel er hun bekymret. Det er fremdeles mangel på sykepleiere. Særlig mener hun det er alvorlig at det mangler intensivsykepleiere.

– De skal nå inn i en ny maraton med flere alvorlig syke pasienter.

Fagforeningslederen mener kapasiteten må økes, og at midlertidige løsninger kan skade. Hun frykter at man kommer i en presset situasjon allerede om få uker.

– Vi må unngå at studenter som utdanner seg til denne livsviktige kompetansen får forsinket utdanningsløp.

Må utsette operasjoner

Bent Høie varsler at han må be sykehusene om å utsette planlagte operasjoner hvis mange blir lagt inn med covid-19.

Det beroliger ikke Sverresdatter Larsen. Pasienter som blir lagt på intensivavdelinger, må behandles av sykepleiere som er spesialister på behandling med respirator.

– Den kunnskapen har ikke alle som driver planlagt behandling, sier hun.

Nesten 250 000 pasienter venter på sykehusbehandling. Tallet vil øke dersom flere operasjoner blir utsatt.

Mange pasienter venter allerede på behandling. I april ventet 274 000 pasienter på behandling.

  • I august sank tallet til over 243.000.
  • Ventetid på sykehus som behandler kroppslige skader har økt med åtte dager, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser tall fra Helsedirektoratet.
  • Det er særlig pasienter med ortopediske lidelser som risikerer å måtte vente.

Nakstad: Bemanning er en knapp ressurs

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er enig i at bemanning er en knapp ressurs.

Alle ansatte i helsetjenesten er allerede i fullt arbeid hver eneste dag med pasienter som ikke har covid-19.

Koronapasientene kommer i tillegg og krever omfattende smitteverntiltak. Mange må legges på intensivavdelinger.

– Derfor blir mangel på personell raskt et problem, selv om man har nok smittevernutstyr og annet medisinsk utstyr, sier Nakstad.

Han mener en løsning på kort sikt er å utsette planlagt aktivitet som ikke haster like mye som akuttbehandling, kreftutredning og covid-19-behandling.

– Dette har alle land måttet basere seg på, sier Nakstad.

Et helt sykehus er allerede stengt

I Helse nord er det allerede iverksatt tiltak. Finnmarkssykehuset i Hammerfest tar ikke imot andre pasienter enn de som trenger akutt behandling. Sykehuset har vært utsatt for massiv smitte blant de ansatte. Pasientene er overført til andre sykehus i Helse nord.

Ved dette sykehuset kommer kun akuttpasienter innenfor døren

Cecilie Daae er administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Hun sier de forbereder seg på en krevende situasjon fremover.

Den største utfordringen er personell, kompetanse og transport.

– Vi prøver å opprettholde så mye normal aktivitet vi kan. Samtidig forbereder vi oss på verste scenario, selv om vi er bedre rustet med blant annet smittevernutstyr enn tidligere.

Også ved Oslo universitetssykehus (OUS) går driften som normalt.

OUS hadde tirsdag 11 innlagte covid-19 pasienter. Sykehuset har 40 ansatte som er smittet og 149 som er satt i karantene.

– Utvikler pandemien seg raskere enn det som er FHIs prognose de neste tre ukene, må vi vurdere reduksjon av planlagt aktivitet, sier Hilde Myhren. Hun er medisinsk direktør ved OUS.

OUS har allerede i dag redusert aktiviteten ved kjevepoliklinikken. Der er mange av de ansatte er i karantene.

Administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital sier de er forberedt på å ta imot flere alvorlig syke koronapasienter.