Helsedirektøren: - Tilliten til SAFH er svekket

Å tro noe annet er naivt, mener han. Arbeidet i autorisasjonskontoret gjennomgås nå etter to alvorlige saker.

Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG

Fredag ble det kjent at administrasjonssjef i Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), Liv Løberg, sier opp sin stilling med umiddelbar virkning etter å ha innrømmet å ha jukset med egen CV.

— Jeg ble kjent med denne saken på onsdag. Da hadde hun snakket med en medarbeider i departementet tidlig på morgenen, og bedt vedkommende om å formidle saken videre, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.no.

Han er fungerende helsedirektør mens den egentlige helsedirektøren, Bjørn-Inge Larsen, er på ferie.

Anmelder Løberg

Han forteller at den konstituerte ledelsen i SAFH, med konstituert direktør Jørgen Holmboe i spissen nå er i gang med å utarbeide en politianmeldelse av Løberg.

- Anmeldelsen vil omfatte dokumentfalsk og å ha oppgitt uriktige opplysninger i en ansettelsesprosess, sier Guldvog.

Utvider gjennomgang av SAFH

Etter at det ble kjent at autorisasjonskontoret har gitt arbeidsgodkjennelse til flere hundre utenlandske helsearbeidere uten de nødvendige kvalifikasjoner, har Helsedirektoratet startet en granskning av virksomheten.

Autorisasjonskontorets direktør Per Haugum er innvilget permisjon i tre måneder for å bistå Helsedirektoratet med denne gjennomgangen, mens Jørgen Holmboe 8. juni ble konstituert som direktør.

— Gjennomgangen vi alt er i gang med vil nå bli bredere som følge av denne saken. Vi må se nøyere på de saksområdene Løberg har vært involvert i, men jeg er ikke kjent med at hun har vært involvert i noen enkeltsøknader. Det er også naturlig å gå grundigere inn i øvrige ansettelser i den senere tid, og vi vil også inngå dialog med konsulentbyrået som var engasjert, sier Guldvog.

- Tilliten er svekket

De to sakene fører til at tilliten til SAFH nå er svekket, tror han.

- Det er naivt å tro at tilliten ikke er svekket. Jeg håper at befolkningen og aktørene i helsetjenesten likevel ser at det nå gjøres mye for å rydde opp her, sier han.

Han er selv svært skuffet.

— Det er nesten utrolig at dette kunne skje ved et kontor som har som sin hovedoppgave å se til at dem som kommer til Norge som helsepersonell autoriseres, sier Gullvåg.