Direktøren ved Nordlandssykehuset går av

Administrerende direktør Eivind Solheim ved Nordlandssykehuset i Bodø går av som følge av tilsynssaken mot sykehuset.

Eivind Solheim har trukket seg.

Les også:

— For å bidra til å gjenopprette tilliten til Nordlandssykehuset HF, har jeg meddelt styrets leder at jeg ønsker å tre ut av stilling som administrerende direktør, sier Solheim i en pressemelding.

Leger fjernet friske organer

Han opplyser at beslutningen er tatt etter en samlet vurdering av de opplysninger som er fremkommet i forbindelse med en tilsynssak, og forhold knyttet til denne, som vedrører brudd på vedtatt funksjonsfordeling i Helse Nord.

- Jeg vil beklage den belastning dette har påført alle de som er berørt; pasienter, pårørende, ansatte, styre og ledelse, sier Solheim.

Tilsynssaken gjelder VGs avsløring om at to utenlandske leger ved Nordlandssykehuset har gjennomført avanserte kreftoperasjoner som sykehuset ikke er kvalifisert for å gjøre. Siden 2004 er det gjennomført 16 slike operasjoner.

Blant annet har flere pasienter stått fram og fortalt at de har fått fjernet friske organer under operasjonene. I ettertid har det vist seg at de ikke hadde kreft.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen involverte seg også i saken, og beskrev saken som «helt utrolig og svært alvorlig».

Visste om operasjonene

VG skriver torsdag at Solheim visste at Nordlandssykehuset utfører operasjoner på pasienter med bukspyttkjertelkreft og spredningssvulster til leveren - stikk i strid med funksjonsfordelingen Helse Nord innførte i 2004.

Dette kommer fram i en e-post fra mai 2009, som avisen har fått tilgang til. Senest mandag benektet Solheim at han kjente til dette, noe han altså gjorde.

- Jeg konstaterer at mine utsagn om kjennskap til brudd på funksjonsfordelingen ikke samsvarer med den mulighet jeg har hatt til å avdekke relevante forhold på et tidligere tidspunkt, sier Solheim i pressemeldingen.

Må gjenskape tillit

I forbindelse med dette innledet Statens helsetilsyn gransking av Nordlandssykehuset, og tidligere denne uken ble det klart at Klinikksjef Hans T. Kvig Rydningen og klinikksjef ved kirurgisk og ortopedisk klinikk fratrer sin stilling som klinikksjef.

- I den situasjon som er oppstått, er det avgjørende at det gjenskapes tillit. Tillit er knyttet til ledelse, og ny tillit må knyttes til ny leder. Jeg har stor tro på Nordlandssykehusets mange ansatte og den samlede evne til å drive videre et målrettet arbeid for utvikling av et spesialisthelsetjenestetilbud til beste for nordlandspasienten, opplyser Solheim i pressemeldingen.