Bråket på Helgelandssykehuset: Enighet om at færre kirurger skal operere tarmkreft

Operasjoner av tarmkreftpasienter skal heretter være på færre hender ved Sandnessjøen sykehus. Det vil øke kvaliteten på behandlingen, ifølge ny rapport.

Det skal bare være to-tre kirurger som opererer pasienter for tykktarmskreft, konkluderer ny rapport ved Helgelandssykehuset. Fagmiljøene er kommet til enighet om det.

Pasienter operert for tykktarmskreft ved Sandnessjøen sykehus har i flere år hatt en høyere dødelighet enn landsgjennomsnittet. Dødeligheten måles i løpet av 100 dager etter operasjon.

To av tre eksterne rapporter har funnet alvorlige avvik og gitt uttrykk for bekymring når det gjelder kvalitet og dødelighet ved sykehuset i Sandnessjøen. Det gjelder årene fra 2016 til 2019.

Statens helsetilsyn har bestemt at de skal gjennomføre tilsyn ved Sandnessjøen sykehus. Det skjer etter at Helgelandssykehuset selv varslet om alvorlige hendelser ved sykehuset.

Mandag ble en ny rapport om tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset klar. Da hadde fagmiljøene ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana hatt møter for sammen å finne ut av hvordan de skal arbeide for å finne den beste løsningen. Begge enhetene er underlagt Helgelandssykehuset.

Sammenheng mellom volum og kvalitet

104 pasienter ble operert i Mo i Rana og 49 pasienter ved Sandnessjøen fra 2016–2019.

Rapporten påpeker at det er sammenheng mellom volum av opererte pasienter og kvalitet. Derfor skal det nå bare være to til tre kirurger fra hvert sykehus som utfører tarmkreft-operasjoner. Og det skal alltid være to kirurger til stede ved hver operasjon.

Mo i Rana har allerede to-tre overleger som utfører disse operasjonene.

Ved Sandnessjøen er det fem kirurger. Sykehuset skal etter hvert komme opp med navn på hvilke to-tre kirurger som skal operere tarmkreft.

Kirurgene skal velges med bakgrunn i kompetanse og omfang av gjennomførte operasjoner.

I denne og neste uke er det ikke satt opp noen operasjoner for tykktarmskreft ved Sandnessjøen sykehus.

Ifølge administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdóttir, er saken med tilhørende dokumenter sendt Helsetilsynet og Helse nord.

– Vi avventer nå Helsetilsynets arbeid og resultatet av dette. Vårt ønske er at Helsetilsynet skal få gjøre jobben sin uforstyrret. Vi ønsker derfor ikke å kommentere rapporten og dokumentene på nåværende tidspunkt, skriver hun i en e-post.

Gunnlaugsdóttir har tidligere sagt at sykehusene nå skal etablere en felles faglig ledelse for kreftkirurgien. Hvordan dette skal gjøres er ikke omtalt i rapporten.

Oppfyller ikke kvalitetskravene

Rapporten Kreftkirurgi i Norge, utgitt av Helsedirektoratet, gir anbefalinger om hvilke krav som bør ligge til grunn for sykehus som skal utføre kirurgisk behandling av kreftpasienter.

Her står det at:

  • Sykehus som behandler tykktarmskreft bør ha minst 30 operasjoner pr. år.
  • Det tilsvarer 10–15 operasjoner for tykktarmskreft pr. gastrokirurg pr. år.
  • Opptaksområdet for sykehuset bør være minimum 100.000 innbyggere.

Opptaksområdet for hele Helgelandssykehuset (inkludert Sandnessjøen og Mo i Rana) er 78.000 innbyggere.

For små tall

Nylig kom årsrapporten for 2019 fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

I fjor ble det utført 15 tykktarmskreftoperasjoner ved Sandnessjøen. I den nye rapporten er ikke grafer over dødelighetsraten for Sandnessjøen sykehus med.

Antallet behandlede pasienter er for lavt i den aktuelle perioden grafene vises for, årene 2017–2019. Det vil si at det i gjennomsnitt er under ti operasjoner pr. år i perioden.

Også tidligere har Kreftregisteret presisert at tallene for Sandnessjøen er små, og at statistikken derfor må tolkes med varsomhet fordi tilfeldigheter kan gi store utslag. Likevel ba Kreftregisteret sykehuset om å se hva statistikken fra 2016–2018 kunne skyldes.