Helseministeren: Svært bekymret for situasjonen i Oslo

Helseminister Bent Høie (H) advarer Oslo. Han er forberedt på gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet følger opp råd fra helsemyndighetene.

Helseminister Bent Høie (H) er forberedt på gjøre nasjonale vedtak om Oslo.

Oslofolk driver nå opp koronasmitten i Norge. Både Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og smittevernoverlegen i Oslo anbefaler mye strengere tiltak for å stoppe spredningen.

Et notat med forslag til nye tiltak kom på e-post til byrådet fredag. I notatet vises det til tiltakene som allerede er innført i hovedstaten.

«Etter en samlet vurdering er Helsedirektoratet kommet til at det er behov for å sette inn kraftigere virkemidler enn dette allerede nå». Det heter det i notatet som Aftenposten har fått innsyn i.

Helsedirektoratet og FHI foreslår en tiltakspakke for 14 dager. De mener Oslo bør innføre den «så raskt som mulig».

Etter det Aftenposten erfarer, har også helseminister Bent Høie bedt om sterkere tiltak i Oslo i en telefonsamtale med byrådsleder Raymond Johansen fredag.

Lørdag møttes byrådet for å diskutere eventuelle nye og kraftigere tiltak. De vedtok ingen nye endringer i smitteverntiltakene på møtet. Men byrådslederen sa samme dag til Aftenposten at ting kan endre seg raskt.

– Jeg er bekymret for veldig mange ting nå. Mellomnavnet mitt er «bekymret». Raymond «Bekymra» Johansen, sa han til Aftenposten.

Raymond Johansen (Ap).

Regjeringen vurderer grep for Oslo

En annen som er bekymret, er helseminister Bent Høie (H).

«Jeg er svært bekymret for situasjonen i Oslo,» skriver Høie i en e-post til Aftenposten. Videre skriver han at han forventer at byrådet legger stor vekt på Helsedirektoratets faglige anbefaling.

Jobben som nå gjøres i kommunene med å slå ned smitten, er en nasjonal dugnad, understreker Høie.

Han gjør det klart at regjeringen vil ta grep om ikke Oslo-byrådet gjør det.

«Det å handle raskt er viktig. Jeg følger situasjonen i Oslo nøye og er forberedt på å kunne gjøre nasjonale vedtak hvis ikke byrådet i Oslo følger opp rådene fra direktoratet.»

Byrådet har ikke planlagt nye tiltak ennå

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Aftenposten at byrådet ikke har planlagt å innføre nye tiltak mandag.

– Vi innførte inngripende tiltak på mandag, og ser at smittetallene går ned. Vi må se det an. Vi treffer ikke tiltak i vakuum heller, sier Johansen til Aftenposten.

Antall nye smittetilfeller siste døgn i Oslo er 37. Det er en nedgang fra dagen før.

Han viser til at 7 av 10 serveringssteder i Oslo nå registrerer gjester med navn. Det er også stadig flere som bruker munnbind i kollektivtransporten. Han legger til at han deler helseministerens bekymring, selv om han ikke vil sette inn nye tiltak nå.

– Synes du det er utidig av helseministeren å gå ut slik han nå har gjort?

– Absolutt ikke. Det er helseministerens og helsemyndighetenes ansvar å presse frem tiltak i kommunene. Det har man blant annet har gjort i Sarpsborg. Det tar jeg bare positivt.

– Helsemyndighetene anbefaler konkrete tiltak som byrådet ikke gjennomfører. Med hvilken helsefaglig autoritet sier du nei til dem?

– Men vi gjør jo ikke det. Vi er helt nærheten av det de anbefaler. Dette er ingen eksakt vitenskap.

Johansen understreker at byrådet må ta et helhetsansvar. Han viser til at hovedstaden nå er rammet av høy arbeidsledighet.

Enkelte T-banelinjer i Oslo var svært fulle torsdag denne uken på grunn av busstreik og signalfeil.

Byrådet sa nei til påbud

Smittevernoverlegen i Oslo, Frode Hagen, anbefalte i forrige uke påbud om munnbind i kollektivtrafikken. Det ble kjent i VG går.

Byrådet fulgte ikke hans anbefaling. Men de valgte å skjerpe sin anbefaling om å bruke munnbind.

Fredag varslet byrådet at de ville vurdere enda strengere tiltak neste uke, blant annet påbud om munnbind.

Lørdag sa imidlertid Johansen til Aftenposten at det er «noen juridiske hindringer» for å kunne påby munnbind. Det er ikke klart for byrådet hvordan er slikt påbud skal håndheves.

Sammtidig er helsemyndighetene bekymret for at Oslo-folk ikke forstår alvoret.

I notatet deres heter det:

«Bedømt ut fra folks atferd i det åpne rom og på restauranter og utesteder i Oslo, synes det å være for svak forståelse av alvoret i situasjonen og
betydningen av å følge smittevernrådene. Det er derfor avgjørende at det
blir satt inn sterke nok tiltak for å hindre at dette fører til smitte».

Vil forby mer enn fem personer i private samlinger

Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttet anbefaler følgende:

  • Innføre forbud mot private samlinger på mer enn fem personer
  • Ha maks antall på 50 personer ved arrangementer
  • Stanse innslipp på utesteder klokken 22
  • Skjerpe kontroll på serveringssteder, inkludert tilstrekkelig avstand mellom kunder både innendørs og i køen ved innslipp
  • Forbud mot arrangementer ved videregående skoler og universiteter som ikke er undervisningsrelaterte
  • Ha pålegg om bruk av hjemmekontor for alle som kan
  • Styrke etterlevelse av bruk av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo

Frykter skjult smitte

I notatet fra Helsedirektoratets og FHI skriver de at smittesituasjonen i Oslo gir grunn til bekymring.

Dels fordi det er mange pågående utbrudd som belaster smitteoppsporingsapparatet. Dels også fordi det er en økende smitte utenom utbruddene.

«Det er nylig iverksatt tiltak for å få ned smittespredningen. Det er for tidlig å ta stilling til hvilken effekt disse vil ha. Men etter en samlet vurdering er Helsedirektoratet kommet til at det er behov for å sette inn kraftigere virkemidler enn dette allerede nå».

I notatet står det også at det nå «er en forholdsvis høy andel av smittetilfellene hvor man til nå ikke har funnet noen tilknytning til kjente utbrudd».

Det er «grunn til å anta at det foregår en del smitte som kan spre seg i det skjulte».

Dette skaper usikkerhet om man fortsatt har kontroll på situasjonen, slår helsemyndightene fast. Det er derfor de mener det haster.

«I en situasjon der det foregår skjult smitte, er tidsfaktoren viktig. Jo tidligere man setter i verk effektive tiltak, desto raskere og enklere vil det være å gjenvinne kontrollen».