Oslo universitetssykehus får krass kritikk av statsforvalteren. Sykehusdirektøren lover å ta grep.

Flere leger varslet om at strengt personvern gikk ut over sikkerheten til pasientene. Nå har de fått medhold.

– Vi skal ha et godt nok personvern, men det er ikke gitt at vi skal ha verdens beste, sier administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS).

I flere år har det vært en betent konflikt om personvern ved landets største sykehus, Oslo universitetssykehus (OUS).

Det begynte med et opprop i Aftenposten i 2019. 32 toneangivende leger og forskere advarte om at reglene for personvern ble tolket altfor strengt ved sykehuset. Så strengt at det gikk ut over sikkerheten til pasientene.

«Vi har sagt ifra internt i mange år uten at noe har skjedd. Nå finner vi det riktig å gå ut offentlig», skrev legene.

Ledelsen svarte med å invitere til møter, men klarte ikke å rydde opp. Til slutt ble det sendt et felles varsel fra flere leger mot sykehuset.

Saken havnet da på statsforvalterens bord. De fører tilsyn med helseforetakene og skal sørge for at de drives i tråd med lover og regler. Nå er avgjørelsen klar:

Les hele saken med abonnement