Viktig melding - lytt til radio

I dag kl 12 tester Sivilforsvaret anleggene sine over hele landet.

Signalet sendes ut klokken 12 i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene.

Signalet som sendes ut betyr at man skal søke informasjon for eksempel på radio, tv, kriseinfo.no og sosiale medier, skriver Sivilforsvaret i en pressmelding.

Les også

Vil endre Sivilforsvaret til «Statens beredskapsstyrke»

Det er plassert omtrent 1250 varslingsanlegg rundt om i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Disse anleggene testes to ganger i året.

– Anleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, langs vei og jernbanelinjer hvor det fraktes farlig gods, og ved virksomheter som kan slippe ut giftige eller farlige kjemiske stoffer. Signalene når ut til omtrent halvparten av befolkningen, sier direktør Cecilie Daae i DSB i en pressemelding.