Norge

Helsedirektoratet endret rapport. I den nye versjonen var antall dødsofre halvert.

Hva tenker Helsedirektoratet med 10.000 dødsfall, spurte lege Henrik Vogt i en kronikk i Aftenposten. Men nå har Helsedirektoratet endret til 5000 dødsfall.

Helsedirektoratet publiserte en gammel versjon av en rapport om risikoen ved å slippe opp på tiltakene ettersom flere nordmenn blir vaksinert. Der viste de til et scenario med over 10.000 dødsfall. Bildet er tatt under behandling av pasienter med covid-19 på intensivavdeling på Rikshospitalet. Foto: Jil Yngland / NTB / Arkivfoto

  • Tor Arne Andreassen
    Journalist

10.000 dødsfall. Dette er et oppsiktsvekkende negativt anslag. Det skrev lege Henrik Vogt i en kronikk som sto på trykk i Aftenposten 15. april.

Vogt viste til en rapport fra Helsedirektoratet om hva som kunne komme til å skje dersom man slapp helt opp på tiltakene etter at alle nordmenn over 45 år er blitt vaksinert.

Rapporten, som heter «Oppdrag nr. 346: Om vurdering av strategi og smitteverntiltak i takt med økende vaksinasjonsdekning», ble publisert 16. mars og sendt fra Helsedirektoratet til landets politiske ledelse.

Dokumentet beskriver blant annet hva direktoratet tenker vil skje hvis man slipper helt opp i en tenkt situasjon i juli i år, der 90 prosent av alle over 45 år er vaksinert (10 prosent sier nei).

«Det vil føre til en katastrofal epidemi utover høsten med over ti tusen dødsfall og minst 3000 samtidig innlagte på sykehus på det verste», gjenga Vogt.

Les også

Helsedirektoratets 10.000 døde

Henrik Vogt, lege og postdoktor ved Senter for medisinsk etikk, UiO. Foto: Stenersen, Tor

– Hvor er det du skriver om?

Overraskelsen var stor da han ble kontaktet av en kollega som hadde tatt for seg rapporten og forsøkt å gjenfinne det Vogt gjenga. Det viste seg at rapporten var blitt endret.

«Med nøktern vurdering av vaksineeffekt vil simuleringen av det frie scenarioet gi en stor bølge utover høsten med over fem tusen dødsfall og minst 1500 samtidig innlagte i sykehus på det verste», heter det nå. Avsnittet om over ti tusen dødsfall er tatt ut.

– Jeg ble overrasket da jeg fikk se at det hadde skjedd en endring, sier Vogt til Aftenposten.

Han stiller spørsmål ved om det er greit å gjøre endringer i offentlige dokumenter på denne måten. Så vidt han har kunnet se, blir det ikke på noen måte gjort oppmerksom på endringen i artikkelen.

Vogt sier han første gang ble oppmerksom på rapporten den 9. april. Første gang han skrev om det offentlig, var i en Facebook-post som han la ut den 11. april klokken 19.00.

Brukte scenario hvor vaksinene ikke hindrer smitte

Rapporten fra Helsedirektoratet bygger på en modelleringsrapport skrevet av FHI. Den gjengir flere ulike scenarioer, alt etter som hvilke forutsetninger forskerne har gått ut ifra.

En av de viktigste forutsetningene er hvor effektiv vaksinene vil være mot smittespredning. Det scenarioet som først var gjengitt av Helsedirektoratet, har som utgangspunkt at vaksinene ikke vil redusere videre smitte fra vaksinerte i det hele tatt.

Det er med denne forutsetningen at vi kan få over 10.000 dødsfall innen mars 2022 dersom alle tiltak fjernes.

Forutsetningen som kan gi over 5000 dødsfall, er at vaksinene reduserer videre smitte fra vaksinerte med 40 prosent.

Rapporten har nok et scenario. Det har som forutsetning at vaksinene reduserer videre smitte fra vaksinerte med 80 prosent. Med dette scenarioet kan man i verste fall få 1780 dødsfall dersom man slipper helt opp på tiltakene.

– Burde gjort oppmerksom på endringene

I den nye versjonen av Helsedirektoratets rapport, som altså gjengir resultater fra FHIs modellering, velger man å gjengi et scenario der vi kan ende opp med 5000 døde.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Erlend Tuseth Aasheim, sier at de endret på rapporten da de ble gjort oppmerksom på at en gammel versjon lå ute. Den inneholdt gamle modelleringsresultater.

– Vi var ikke kjent med at det ville bli publisert en kronikk med utgangspunkt i rapporten, sier Aasheim til Aftenposten.

Han sier de burde gjort oppmerksom på at det var blitt gjort endringer i den nye versjonen, hvilke endringer som var gjort og når det hadde skjedd.

– Det ble ikke gjort i dette tilfellet. Vi vil nå se på rutinen vår for å sikre at det kommer tydelig frem at det er gjort endringer neste gang dette er aktuelt, sier han.

Ifølge Aasheim ble en oppdatert versjon sendt fra FHI til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 21. mars.

Les også

  1. Vi har lagt en vond vinter bak oss. Dessverre kan den neste også bli tung, til tross for vaksiner.

  2. Helsedirektoratets 10.000 døde

  3. Oppgjøret, konfliktene, rotet, tabbene. Det gikk hardt for seg bak lukkede dører.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Helsedirektoratet