Bondeviks ukjente Jemen-kanal

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har åpnet sin egen Jemen-kanal og utveksler nå synspunker med drapssiktede Farouk Abdulhaks familie.

For første gang utdyper tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik hvorfor og hvordan han jobber for at siktede Farouk Abdulhak skal komme til Storbritannia for å stilles til ansvar for drapet på Martine Vik Magnussen.
  • Wenche Fuglehaug Stein J Bjørge (foto)
Martine Vik Magnussen

I ti måneder har han jobbet med Martine-saken. Ti måneder i det stille, uten medienes søkelys. I det som er en av Norges mest omtalte kriminalsaker. I mars 2008 ble Martine Vik Magnussen (23) drept i London. Hovedmistenkte og siktede Farouk Abdulhak (23) flyktet umiddelbart til hjemlandet Jemen der hans milliardærfar Shaher Abdulhak beskytter ham. Hverken Storbritannia eller Norge har utleveringsavtale med Jemen.

— Farouk Abdulhak er ikke villig til å gi etter for kravet om utlevering foreløpig. Men han er under stort press og innflytelse fra myndighetene i Jemen og sin egen familie. Jeg har tro på en løsning i saken, sier Kjell Magne Bondevik.

Farouk Abdulhak

Og løsning for Bondevik er at Farouk Abdulhak overgir seg, kommer til Storbritannia og blir stilt for retten der. For første gang forteller Kjell Magne Bondevik om hvorfor han frivillig jobber med denne saken og hvordan. Vi møter ham på Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter i Oslo. På kontorpulten er det bunker av aviser, dokumenter og mapper. Én av mappene heter Martine.

Fortrolig kilde.

— Jeg hadde som svært mange andre, fulgt denne saken i media. Den er opprørende på så mange måter. Jeg tenkte en del på mine kontakter i Jemen, men gjorde ingenting før jeg en dag før jul i fjor ble kontaktet av familien Magnussen med spørsmål om jeg kunne hjelpe til på noen måte. Kort tid etterpå var jeg i gang.

Kjell Magne Bondevik var statsminister i 1997–2000 (Bondevik I-regjeringen) og i perioden 2001–2005 (Bondevik II). Gjennom alle disse årene har han opparbeidet seg et stort nettverk, kontakter og venner i og utenfor politikken.

Én av dem befinner seg i Jemen, men Bondevik kan ikke røpe hans navn.

- Han er en kontakt fra min statsministertid i Norge, og vedkommende er en fortrolig kilde og en kanal til å nå frem med synspunker til den jemenittiske regjeringen og ikke minst til Farouk Abdulhak og hans familie, spesielt faren, sier Bondevik.

Han ønsker ikke å ødelegge fortroligheten eller bryte løftet om diskresjon ved å avsløre hans navn. Bondeviks kilde har imidlertid selv mange kontakter og er en svært innflytelsesrik person.

Bondevik og kilden har hatt to møter fysisk, ett i nærheten av Jemen og ett i Norge. Dessuten samtaler de hyppig på telefonen.

— Formålet er å forsøke å få jemenittiske myndigheter og siktedes familie til å forstå at begge parter er best tjent med at Abdulhak frivillig drar til Storbritannia for en rettssak.

- Hva svarer Abdulhaks far, Shaher Abdulhak?

— At hans sønn er en selvstendig ung mann som gjør som han vil. Samtidig er det viktig å fremheve at min kilde har en god innflytelse på denne familien, og vedkommende ser også at det kan tjene Jemens sak internasjonalt at han selv overgir seg. Jeg tror også at Farouks far har forståelse for at denne saken skader Jemens image internasjonalt, og den skader Shaher Abdulhaks renommé som forretningsmogul.

- Men det hjelper lite?

— Farouk Abdulhak er ikke innstilt på å følge rådene – foreløpig, sier Bondevik.

- Hva mener du med foreløpig?

— At felles anstrengelser ikke er nådd frem, men jeg er fortsatt optimistisk. Hvis ikke vil jeg ikke fortsette å engasjere meg.

Dubai og Kairo.

Farouk Abdulhak har rykte på seg for å være en playboy som levde et studentliv i stor frihet og luksus, de siste årene i London. Faren støtter fortsatt sin sønn økonomisk.

- Lever han nå på en måte i et luksusfengsel i Jemen og omegn?

— Jeg vil ikke si så mye om hva jeg vet om ham og hans bevegelser. Men han oppholder seg også i Kairo og i Dubai. Faren tilbringer også tid i Egypts hovedstad, sier Bondevik.

Farouk Abdulhak har både jemenittisk og amerikansk statsborgerskap og det er tidligere kjent at han har flere pass. Han reiser trolig til og fra Jemen i sitt fars privatfly og trolig er det faren og hans kontakter som hjelper den siktede drapsmannen inn i Kairo og Dubai.

Bondevik vet at både Shaher Abdulhak og jemenittiske myndigheter følger med på alt som publiseres om saken i norske og internasjonale medier.

— Det er nærliggende å tenke at far og sønn ønsker at Martines skjebne snart vil gå i glemmeboken både i media, hos Scotland Yard og andre støttespillere som jobber for Martines rettferdighet, sier Kjell Magne Bondevik.

- Kan man si at det handler om en slags utmattelsestaktikk?

— Det kan være en tolkning, ja.

Videre strategi.

Jemen er en republikk på den arabiske halvøya. Landet er i søkelyset som senter for internasjonal terrorisme. Flere amerikanske terroreksperter mener Jemen nå har overtatt for Afghanistan og Pakistan som en slags hovedbase for trening av grupper i Al-Qaida-nettverket. Amerikanerne har trappet opp kampen mot terror i landet og samarbeider med den jemenittiske regjeringen mot den økende ekstremismen i landet. Jemenittiske myndigheter er helt avhengig av USAs økonomiske støtte i terrorbekjempelsen.

Kjell Magne Bondevik ønsker ikke å utdype om han samtaler med sitt amerikanske nettverk . Men både Bondevik og Martines far, Odd Petter Magnussen, har hatt positive møter med Storbritannias viseutenriksminister Alistar Burt.

Bondevik understreker at Jemen og regionen er et vanskelig landskap å jobbe i, men vil ikke si noe om de indre urolighetene i landet kan påvirke Farouk i retning av overgivelse.

- Jemen har en annen kultur, tradisjon og rettsfølelse. Æreskodeksen for en mann er dessuten et viktig element i denne saken. Shaher Abdulhaks opplevelse av å tape ansikt og ære er nok en viktig dimensjon, sett fra hans synspunkt.

Han er under stort press og innflytelse fra myndighetene i Jemen og sin egen familie. Jeg har tro på en løsning i saken.»
Kjell Magne Bondevik