Oslo-elevene flinkest i engelsk

Elever i Oslo gjør det best i engelsk. Både femteklassinger og åttendeklassinger gjør det hakket bedre enn jevnaldrende i de andre fylkene, viser en oversikt over de nasjonale prøvene.

For landet som helhet ligger resultatet på samme nivå som i 2007 og 2008, nemlig en gjennomsnittlig mestringsgrad på 3,0 for åttendeklassingene og mestringsgrad 2,0 for femteklassingene.

Åpenhet rundt resultatene forklarer mye av Oslos suksess, mener utdanningsbyråd Torger Ødegaard (H). Han oppfordrer alle kommuner til å publisere resultatene fra de nasjonale prøvene på skolenivå. Unntaket er situasjoner der enkeltelever kan identifiseres.

– Det viktige er at vi bruker resultatene til noe. Jeg tror veldig mange kommuner ikke har noe skikkelig system for å anvende resultatene på, sier Ødegaard til NTB.

Han er helt uenig med kritikerne som mener at for detaljerte opplysninger vil gi skoler et vinner— eller taperstempel.

– Hemmeligholdet bidrar til å gjøre dette mer mystisk enn hva det er. Vi må ikke kartlegge for kartleggingens egen skyld. Vi skal ha åpenhet rundt resultater og gi rektorene konkrete mål å forholde seg til, sier Oslos skolebyråd.

– Store forskjeller

Finnmark, Hedmark og Østfold ligger dårligst an for åttendeklassingene, mens Nord-Trøndelag ligger nederst på fylkeslista for femteklassingene.

– Resultatene viser at det er store forskjeller, både mellom fylker og spesielt når vi kommer ned på kommunenivå, sier avdelingsdirektør Ole Christian Melhus i Utdanningsdirektoratet til NTB.

Årsakene til sprikene er det skolene lokalt som må se på.

– Men analyser fra de nasjonale prøvene som ble gjort i 2007, viser at det er sammenheng mellom sosial bakgrunn og resultater, sier Melhus.

Likt mellom jenter og gutter

Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk ble offentliggjort mandag på skoleporten.no. Elever på 5. og 8. trinn ble tidligere i høst testet i sine engelskkunnskaper.

For landet som helhet ligger resultatet på samme nivå som i 2007 og 2008, nemlig en gjennomsnittlig mestringsgrad på 3,0 for åttendeklassingene og mestringsgrad 2,0 for femteklassingene. På 8. trinn vurderes elevene på en skala på fem nivåer, mens elevene på 5. trinn vurderes på en skala på tre nivåer.

Det er små forskjeller mellom gutter og jenter på begge alderstrinnene. Spredningen er større blant guttene enn blant jentene, opplyser Utdanningsdirektoratet. Det vil si at en større andel av guttene befinner seg på lavt og høyt mestringsnivå.

Små kommuner unntas

Resultatene for de enkelte skolene blir ikke lagt ut på Skoleporten. Bakgrunnen er et ønske fra regjeringen og store deler av Skole-Norge om å skjerme elevene fra å offentliggjøre resultater på skolenivå.

Kommuner som har så små forhold at det er mulig å identifisere elever, kommer ikke til å publisere resultatene. Det skal ikke være mulig å finne ut av enkeltelevers identitet. Det kan for eksempel være i kommuner med bare én skole, eller med skoler med svært få elever på hvert trinn.

Kommunene og skolene kan imidlertid sjekke sine egne resultatene ved å logge seg inn på skoleporten.no med et eget passord.

Hensikten med de nasjonale prøvene er å kartlegge elevenes ferdigheter i engelsk, lesing og regning. Resultatene fra testene skal brukes til å følge opp den enkelte elev, og den lokale skole og kommune kan vurdere om de må sette inn ekstra tiltak for å nå opp .