Norge

USA la politisk press på Norge

Truet med at valget av feil kampfly ville påvirke forholdet mellom landene. Espen Barth-Eide ba deretter amerikanerne om å si at de ikke hadde presset Norge.

I november 2008 annonserte Jens Stoltenberg at det kommende kampflyet for det norske luftforsvaret ville bli amerikansk. Nå kommer det frem at amerikanske myndigheter la press på Norge for å velge Joint Strike Fighter.
  • Kristoffer Rønneberg
    Aftenpostens korrespondent i USA

Les også

  1. USA-diplomat: - Strøm-Erichsen var «svak minister»

  2. - Rundlurt av Norge for 55 milliarder kroner

Høsten 2008 sendte USA en rekke tjenestefolk til Norge for å legge inn et siste støt i kampen for å få Norge til å velge det amerikanske kampflyet F-35 – også kjent som Joint Strike Fighter (JSF).

For amerikanerne var det svært viktig at Norge valgte det amerikanske flyet og ikke alternativet, det svenske JAS-Gripen, fordi Norge var det første landet som eventuelt kom til å ta beslutningen om å kjøpe F-35.

— Dette vil sannsynligvis ha en dominoeffekt på andre potensielle kjøpere , skriver den amerikanske ambassaden i ett av dokumentene den svenske avisen Aftonbladet har fått fra nettstedet Wikileaks.

Press

Statsminister Jens Stoltenberg kunngjorde 20. november 2008 at Norge ønsket å gå for det amerikanske flyet.

I dokumentet, som ble sendt 16. desember samme år, går det klart frem at USA i forkant av denne kunngjøringen la politisk press på Stoltenberg-regjeringen for å få Norge til å kjøpe det amerikanske flyet.

- Høsten 2008 inviterte vi flere representanter for amerikanske myndigheter til Oslo for å legge frem det offentlige argumentet om hvorfor F-35 er et ypperlig valg, og det private argumentet om hvorfor valget av kampfly vil påvirke det bilaterale forholdet , heter det i dokumentet.

Støre avviser press

Utenriksminister Jonas Gahr Støre forteller Aftenposten.no at han ikke opplevde at USA la politisk press på Norge.

- Vi sa det samme til amerikanerne som til svenskene. Vi ble ikke utsatt for press nettopp fordi vi la opp til den prosessen som vi gjorde. Jeg opplevde ikke politisk press fra de tre, og etter hvert, to aktørene, sier han.

På spørsmål om USA truet med konsekvenser dersom Norge skulle velge noe annet, sier utenriksministeren kort:

— Overhodet ikke.

- Vil påvirke militære bånd

I et annet dokument, datert 22. september 2008, skriver ambassaden at det var flere grunner til at USA mente at det var viktig at Norge valgte F-35:

— Et kjøp av Gripen vil svekke Norges evne til å forsvare NATOs nordlige grense på et tidspunkt der vi ser en økende russisk militær aktivitet i området, heter det i rapporten, som også legger frem argumentene for hvordan valget av det svenske flyet vil svekke det bilaterale forholdet:

— Det vil påvirke våre sterke militære bånd (hovedsakelig i det norske flyvåpenet, der alle piloter blir opptrent i USA), samarbeidet mellom en lang rekke norske og amerikanske selskaper og redusere kontakten mellom våre ledere på militært og politisk hold.

- En beslutning om Gripen vil i stor grad endre det 40-årige samarbeidet mellom våre luftvern og svekke en av de sterkeste bærbjelkene i vårt bilaterale forhold, skriver ambassaden.

Strategi

Rapporten gjør det klart at USA hadde lagt opp en svært omfattende strategi for å vinne frem i kampen om å selge jagerfly til Norge. Det politiske presset var en del av denne strategien.

— Å velge riktig linje her var svært viktig på grunn av Norges sensitive forhold. Vi måtte unngå å gi inntrykk av unødvendig press (noe som ble ansett som å «true» Norge i sin uavhengige beslutningsprosess, men vi kunne ikke la være å gjøre det klart at valget ville påvirke prosessen, heter det i rapporten.

Og:

- Vi valgte å bruke argumentet om at JSF vil maksimere forholdet som vår fremste offentlige linje. Privat la vi inn mye sterkere press.

Krever svar fra Faremo

Avsløringene om at USA la politisk press på Norge kommer ikke som en overraskelse på Høyres Ivar Kristiansen, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

— Det er relativt vanlig at myndigheter legger press på denne måten. Det er ikke noe som vipper meg av pinnen. Jeg forutsetter jo at Forsvarsdepartementet har klart å holde hodet kaldt i denne prosessen, sier han.

Det han derimot reagerer sterkt på, er påstandene i de amerikanske rapportene som indikerer at norske myndigheter ga signaler til amerikanerne om at beslutningen var fattet lenge før den ble kunngjort til Stortinget og offentligheten.

- Det er ikke holdbart at det er gjennom media at vi skal bli orientert. Med tanke på alt som nå dukker opp er begrepet «uryddighet» ganske mildt for å betegne prosessen. Jeg forventer nå at forsvarsministeren på eget initiativ tar kontakt for å underrette Stortinget om hva som faktisk har skjedd her, sier Kristiansen.

- Tror du det har vært en reell konkurranse mellom JSF og JAS-Gripen?

- For å si det slik: Jeg forstår at spørsmålet blir stilt, selv om jeg ikke har dokumentasjon på at det ikke var en reell prosess. Og jeg forstår det veldig godt dersom SV føler seg lurt og dersom svenskene nå tenker sitt om sin lillebror i vest, sier Høyre-politikeren.

Møtte Barth Eide

Rett etter at regjeringen kunngjorde at valget var falt på F-35, møtte den amerikanske ambassadøren Espen Barth Eide, som på den tiden var statssekretær i Forsvarsdepartementet.

- I et veldig avslappet møte takket Barth Eide oss for å ha holdt oss til å forsvare flyet vårt fremfor å angripe Gripen, heter det i rapporten.

Barth-Eide skal deretter ha sagt at F-35s «overveldende tekniske suksess» i de fire scenariene departmentet brukte som kriterier i prosessen gjorde det «umulig» å velge det svenske flyet.

Statssekretæren skal også ha vært oppgitt over pressedekningen av det amerikanske flyet, spesielt det han hadde lest i Aftenposten:

— Barth Eide sa at Aftenposten (Norges fremste kvalitetsavis) hadde «kastet seg ut på dypt vann» i sin åpne anti-JSF-desinformasjonskampanje, heter det i rapporten.

Barth Eide hadde deretter fortalt ambassadøren at han håpet at USA kunne «bekrefte at det ikke var noe press fra amerikanske myndigheter for å kjøpe flyet».

Regjeringen vraket svenske Gripen, og gikk for det amerikanske jagerflyet Joint Strike Fighter (bildet). FOTO: SCANPIX