-Sender for mange til utredning

Professor Willy Tore Mørch mener flere ADHD-henvisninger fører til at for mange får diagnosen. Medisinbruken har økt med 80 prosent på seks år.

I fjor fikk 16788 barn medisin for ADHD. Medisinbruken har økt de siste ti årene. Bare siden 2004 har over 80 prosent flere barn fått medisiner.

Professor i psykologi og familierådgiver i Aftenposten, Willy Tore Mørch, mener økningen har sammenheng med at så mange barn blir henvist til utredning.

«Bekvem diagnose»

— Vi sender for mange barn til ADHD-utredning, sier Mørch. Han mener dette fører til at for mange barn får diagnosen.

— Det er ikke slik at det er blitt flere barn med ADHD, vi er bare blitt mer opptatt av å utrede for ADHD. Da er det en del som får diagnosen som nødvendigvis ikke skulle hatt den. Det er en overdiagnostisering, sier Mørch.

Han kaller ADHD en «bekvem diagnose».

— Da er det barnet det er noe galt med. Så slapper foreldrene mer av med sin egen oppdragelsespraksis, sier Mørch.

- Ikke sukkertøy

Professoren advarer imidlertid mot å tro at såkalt vanskelige barn blir bra så lenge de får en diagnose og medisiner.

— Medisiner må bare komme som et eventuelt supplement til psykososial oppfølging fra foreldre og lærere. Hvis ikke forsterkes problemene, sier han, og viser til foreldrekurs på BUP som han mener bør være førstevalget foran medisiner.

Medisinene mot ADHD inneholder amfetamin. Vanlige bivirkninger er manglende matlyst og søvnvansker.

— Det er ikke akkurat sukkertøy, sier pappaen til en jente på 12 år med ADHD. Foreldrene har tatt henne av medisineringen, fordi det ikke hjalp.

I stedet har foreldrene lært å håndtere og snakke med datteren på en annen måte med kurs i Asker. Pappaen forteller om svært gode erfaringer med foreldrekurset.