Norge

Hareide om Trandum: - Barn skal ikke plasseres i fengsel. Ferdig snakka!

KrF-leder Knut Arild Hareide krever at Regjeringen rydder opp. Kari Henriksen (Ap) forventer at statsministeren setter en stopper for praksisen med innesperring av barn på Trandum.

Regjeringen må rydde opp i praksisen umiddelbart, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om internering av barn på utlendingsinternatet på Trandum.
 • Andreas Bakke Foss
  Andreas Bakke Foss
  Journalist

– Ser man på realitetene, er dette å anse som fengsling av barn. Barn skal ikke plasseres i fengsel. Ferdig snakka! sier Knut Arild Hareide.

Torsdag skrev Aftenposten at 84 barn per 16. august var blitt innesperret på politiets utlendingsinternat Trandum sammen med sine familier.

To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn. Ifølge politiets egne regler skal ikke barn låses inne mer enn 24 timer på utlendingsinternat.

Bakgrunn: Barn holdt innesperret 18 og 24 døgn bak piggtrådgjerdene på Trandum – politiets hovedregel er maks 24 timer

KrF-leder Knut Arild Hareide, her sammen med statsminister Erna Solberg (H) under Arendalsuka tidligere i sommer.

Ap: Forventer at statsministeren griper inn umiddelbart

Arbeiderpartiet forventer at statsministeren umiddelbart setter en stopper for praksisen med å sperre inne barn på Trandum.

– Å fengsle barn under 15 år er ulovlig i Norge. Nå tillater innvandrings- og integreringsminsteren at barn under 15 år fengsles uten hjemmel. Jeg forventer at statsministeren griper inn umiddelbart og setter en stopper for denne praksisen, sier Kari Henriksen(Ap), medlem i justiskomiteen på Stortinget.

93 barn er så langt i år sperret inne på Trandum med sine foreldre i påvente av tvangsutsendelse fra Norge. To barn var der i henholdsvis 18 og 24 døgn.

Hareide: Regjeringen må rydde opp

Krf-lederen mener Regjeringen må forsikre seg om at politiet følger sin egen instruks, som sier at barn skal ikke plasseres i internat i mer enn 24 timer.

Han mener samtidig at Regjeringen må etablere en alternativ og mindre inngripende behandling av barn og barnefamilier.

– I forbindelse med integreringsmeldingen krevde et samlet storting en styrking av den barnefaglige kompetansen i hele asylkjeden. Dette må følges opp av Regjeringen. Nå går de jo i motsatt retning, sier Hareide.

Redd Barna mener innesperring av barn på Trandum er klare lovbrudd: - Dette må stopp nå

Venstre: Opprørende at barn har sovet der

Stortingsrepresentant Iselin Nybø i Venstre mener Trandum «for alle praktiske formål» et fengsel og ikke egnet for barnefamilier.

– Når vi ser at unger har sovet der i ukesvis, er det opprørende. Vi mener statsråden må ta grep og finne andre plasser der barnefamilier kan være til de sendes ut. Vi kan ikka ha det sånn, sier hun.

Venstres Iselin Nybø sier folk hun har snakket med er rystet over at barnefamilier har sittet 18 og 24 døgn innesperret på utlendingsinternatet på Trandum.

Statssekretær: Kortvarig internering av barnefamilier er nødvendig

Marit Berger Røsland (H), statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet, sier det alltid skal være en høy terskel, men kaller kortvarig internering av barnefamilier en nødvendig del av politiets arbeid med returer.

– Dette gjelder personer som har fått avslag på sine søknader om asyl og som ikke reiser frivillig fra Norge. Det vurderes i de fleste saker som et dårligere alternativ å splitte en familie mens de venter på en uttransport, sier hun.

De fleste barnefamiliene som har vært på Trandum i år har en oppholdstid på mellom et halvt til halvannet døgn, påpeker Berger Røsland.

– Kun i få saker fremstilles en familie for fengsling, og da kommer domstolene inn og prøver vilkårene. Barnevernet er også da inne i saken. Vi må ha tillit til at norske domstoler ikke fatter beslutninger som strider mot menneskerettighetene.

– Forhastet å fjerne adgangen til internering

Statssekretæren mener det blir forhastet å fjerne adgangen til internering basert på den praksisen man har hatt i 2016.

– Jeg håper og tror KrF og Arbeiderpartiet tar seg tid til å vurdere disse spørsmålene grundigere før de trekker så bastante konklusjoner. Dette er krevende saker, men det er vanskelig å se for seg returarbeid uten bruk av tvangsmidler som også inkluderer internering.

Shaimaa Yusuf endret norsk asylpolitikk: Oppvokst i Norge, sendt ut av landet – til krigen i Jemen – som tiåring. Nå er Shaimaa hjemme igjen, men drømmer fortsatt om bombene.

Les mer om

 1. Innvandring
 2. Regjeringen
 3. Politiet
 4. Politiets utlendingsenhet
 5. Stortinget
 6. Knut Arild Hareide
 7. Asylbarn