Bane Nor hever kontrakter med italiensk entreprenør

Bane Nor hever kontraktene med entreprenøren Condotte og overtar arbeidene på Follobaneprosjektet selv.

Arbeidene på Follobaneprosjektet ved Gamlebyen i Oslo har stått stille i over to uker.
  • Hans O. Torgersen

I to uker har arbeidene på deler av Follobanen, landets største infrastrukturprosjekt, stått stille etter at den italienske entreprenøren Condotte fikk store økonomiske problemer.

-Bane Nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen. I lys av dette må Bane Nor gjøre de nødvendige tiltak, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein i en pressemelding tirsdag formiddag.

Her fremgår det at Bane Nor har hevet de to kontraktene fordi det gir større kontroll over prosjektets økonomi,
kvalitet og fremdrift.

Condotte hadde to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobanen:

  • Nye jernbanespor inn til Oslo S med blant annet 700 meter lang betongkulvert fra Bispegata til Ekebergåsen, til en verdi av 2 milliarder kroner.
  • Bygging, i praksis sprengning, av 4,7 km tunnel fra innslag ved Mosseveien til der den møter tunneler laget av tunnelboremaskiner under Ekebergåsen til en verdi av 1,3 mrd. kroner.

Disse arbeidene ble stanset for over to uker siden.

Det var Bygg.no. som først skrev at den italienske entreprenøren igjen er i trøbbel økonomisk. I fjor sommer lå de etter med betaling av underleverandører.

Tidlig i januar var Condotte i så store problemer at selskapet ba om og fikk konkursbeskyttelse av en domstol i Roma.

Forhandler med kreditorer

Konkursbeskyttelsen gjelder frem til midten av mai og skal sikre at selskapets forhandlinger med kreditorer og banker kan pågå uforstyrret i en periode på inntil 120 dager.

Mens forhandlingene startet i Roma, sto det stille på de store anleggsområdene ved Oslo S, Gamlebyen og Middelalderparken i Oslo.

– Når Condotte ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Bane Nor på sentrale områder, må Bane Nor ivareta sentrale interesser ved å sikre fremdrift og dertil begrense de økonomiske ringvirkningene av misligholdet. Heving av avtalene med Condotte er nødvendig for å sikre dette, uttaler Borenstein i pressemeldingen.

Overtar kontrakter

Bane Nor forteller at man selv viderefører arbeidet som omfattes av de to kontraktene, det vil si anleggsarbeid nærmest Oslo sentrum. Bane Nor overtar kontraktene som Condotte hadde med sine underleverandører og inngår nye kontrakter der det er hensiktsmessig.

– Når vi overtar kontrakter, vil arbeidet kunne starte opp igjen innen kort tid i samarbeid med underleverandører. Bane Nor beklager at utenlandske og norske underleverandører, som har gjort godt arbeid, har opplevd en usikker betalingssituasjon med Condotte, uttaler Borenstein.

Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere har hatt kontrakter med Condotte angående arbeid med Follobaneprosjektet.