Etter fem år med løfter har Høie fortsatt ikke ryddet opp i ulovlig DNA-register

Høie i 2011 om ulovlig DNA-register: - Gedigen skandale. Høie i 2014: Lover å rydde opp. 2016: Det er fortsatt ikke ryddet opp

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er ansvarlig statsråd for Folkehelseinsituttet.
  • Arild Færaas

SISTE: Datatilsynet kom i juli 2016 med sitt endelige vedtak, som krever at alle frivilliges DNA-prøver skal være slettet i løpet av januar 2017.

DNA-profiler til tusenvis av uskyldige nordmenn som har vært fornærmet eller vitner i krimsaker, ligger ulovlig lagret hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Dette til tross for at det er seks år siden Datatilsynet avslørte det ulovlige registeret hos det som da het Rettsmedisinsk institutt.

  • Bakgrunn:
Les også

Har du avgitt frivillig DNA-prøve etter 2009? Da er prøven din lagret uansett hvor uskyldig du er

Da saken først sprakk i VG våren 2011, sa daværende stortingsrepresentant for Høyre, Bent Høie, dette:

— Dette er veldig, veldig alvorlig og en gedigen skandale.

I 2014, da det hadde gått flere år og nesten ingenting ennå var slettet, sa helseminister Høie til Aftenposten at dette skulle det ryddes opp i.

Nå er vi i 2016. Kripos og FHI har rutiner som sørger for at DNA-profilene til personer som er blitt frikjent i retten, eller har fått saken sin henlagt, blir slettet.Men det er langt fra ryddet opp i, fordi svært få av profilene til uskyldige og fornærmede som frivillig har gitt fra seg en DNA-prøve, er slettet. Og ingen av profilene som er tatt etter 2009, er slettet.

— Har bedt FHI om en skriftlig redegjørelse

Bent Høie prioriterte fredag ikke et muntlig intervju med Aftenposten, men har via sin informasjonsavdeling sendt skriftlige svar.

- Jeg er utålmodig på å få dette på plass og har bedt FHI om en skriftlig redegjørelse.

Høie kommenterer ikke løftene han ga til Aftenposten i 2014. Han viser heller til et svar til Stortinget han fikk som følge av Aftenpostens saker om DNA-rotet.

— DNA-profilene i FHI som det var snakk om i mitt svar til Stortinget i september 2014, er ryddet opp i. De av disse profilene som skal slettes, er slettet, sier Høie.

Det som er ryddet opp i, gjelder personer som er blitt frikjent og som har fått saker henlagt. Men spørsmålet fra Venstres Iselin Nybø til Høie handlet også om fornærmede og vitner.

I sitt svar til Stortinget og Nybø i 2014 skiller Høie nemlig ikke mellom sletting av DNA-profiler fra fornærmede, vitner eller frikjente/henlagte saker, til tross for hva han sier til Aftenposten i dag.

- Arbeider med testløsning

Og selv om Kripos og FHI nettopp har skyldt på hverandre om hvem som har skylden for den manglende slettingen, vil Høie også påpeke at det har vært en god dialog mellom dem om saken siden høsten 2014.

— Videre sletting forutsetter tekniske tilpasninger. FHI arbeider med dette nå og regner med å ha en testløsning på plass innen få uker. Sletting vil bli gjennomført umiddelbart etter at en teknisk løsning er på plass, lover statsråden.

Høie svarer ikke på spørsmålet om noen bør bli stilt til ansvar for DNA-rotet.

Anders Anundsen og justisdepartementet viser til Høie i denne saken.

Høyre-politiker: Høie og Anundsen må rydde opp i dette

Hårek Elvenes sitter i justiskomiteen for Høyre. Han kaller dette «utilgivelig rot».

— Det er ansvarsløst sendrektighet.

- Hva mener du om Høies ansvar i denne saken?

Hårek Elvenes fra Høyre.

— Det virker som Kripos og FHI driver med «flasketuten peker på». Vi vet fra før at når staten skal samarbeide med seg selv, kan det gå uhorvelig tregt. Statsrådene Høie og Anundsen må rydde opp i dette.Også Ulf Leirstein fra Frp mener at dette må ryddes opp i så fort som mulig.

— Dette er uholdbart. Denne saken viser hvor viktig det er med flere tilbydere og konkurranse. Ved et anbud kan man stille klare krav til leveranser, sier han.

Bent Høie sier til Aftenposten at han har fått opplyst fra Justisdepartementet at politiet er i gang med å legge til rette for IKT-løsninger og rutiner slik at FHI ikke lenger har monopol. Målet er i løpet av 2017 skal politiet kunne velge mellom flere leverandører.

Regjeringen har ikke kommet i mål med dette ennå:

Les også

Nå skal private få hjelpe politiet med DNA-analyse

Har sendt skriftlig spørsmål igjen

Iselin Nybø i Venstre.

Iselin Nybø fra Venstre har som følge av Aftenpostens sak nå sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren, hvor hun spør om hvordan Anundsen vil sørge for at DNA-profiler blir slettet i tråd med loven.— Dette er bare ikke greit. Når folk avgir DNA under forutsetning av at det blir slettet etterpå, så skal det bli slettet.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad kaller saken «helt uholdbar».— Vi er i en tid hvor personvernhensynet stadig utfordres. Da er det ekstra viktig at vi gjør noe med det vi vet er galt, sier Ropstad og viser til at også han vil ta opp saken med regjeringen.

Sp: - Ikke godt nok

Jenny Klinge (Sp) sier hun synes det er særdeles merkelig at det tar så lang tid å rydde oppi.

— Dette er ikke godt nok. Og i verste fall kan det forhindre at noen vil gi fra seg DNA-prøve, og det kan gjøre det vanskeligere å oppklare krimsaker. Og siden Høie brukte så sterke ord i 2011, burde en ha forventet at dette var ordnet opp i nå når det har gått 2,5 år siden regjeringen tiltrådte.

SVs Snorre Valen mener saken er «svært problematisk» og krever at regjeringen tar grep for å sørge for at enkeltpersoners personvern blir respektert.

— Folk som frivillig har avlagt DNA-prøve i forbindelse med en kriminalsak, må slippe å ha prøvene sine liggende i et statlig register når de er sjekket ut av saken, sier han.

Ap-politikerne vi har kontakt, samt Miljøpartiet de Grønnes representant på Stortinget, har ikke svart oss.