Norge

Her holder politiet åpent 3,5 timer per uke - mer er det ikke råd til

Lensmannen i Solund, Masfjorden og Gulen har mindre enn åtte mann i jobb, men skal ha tre politikontor. Det ene kan ikke holdes åpent mer enn en halv arbeidsdag i uken.

I en krok av næringsbygget i Solund holder lensmannskontoret i Solund til. Politiet betaler husleie for hele året - for å kunne holde åpent 3,5 timer per uke. Heidi Sanden/BT

 • Ørjan Torheim

I et næringsbygg i Solund kommune ligger et lensmannskontor. Gjennom hele uken betaler politiet husleie for lokalet, i tillegg til utgifter til blant annet strøm og vasking.

Åpningstiden? Fra klokken 11.00 til klokken 14.30 — og kun mandager. Mer har ikke lensmannen sett seg råd til.

Resten av uken er kontoret stengt for de cirka 870 innbyggerne i øykommunen i Sogn og Fjordane, skriver Bergens Tidende.

1,23 mrd./år til lokaler

Mandagene kommer en førstebetjent og en kontorfunksjonær til lensmannskontoret i Solund. Der sitter de i tre og en halv time - og låser så døren igjen for resten av uken.

Til sammen holder de tre lensmannskontorene i lensmannsdistriktet åpent fire dager i uken.

Les også

Etterforskes av syv avdelinger i politiet. Men de samarbeider ikke

I en rapport fra Politidirektoratet («Ressursanalyse 2012»), kommer det frem at utgiftene til lokalleie i politi— og lensmannsetaten over flere år har utgjort om lag ti prosent av de totale driftsutgiftene.

I 2012 brukte etaten 1,23 milliarder kroner på leie av lokaler. Ressursanalysen peker også på at det er stor forskjell på hvor mange kvadratmeter politidistriktene disponerer per årsverk.

— Det betyr at distriktene har varierende handlingsrom når det gjelder utgifter til andre formål enn lønn og lokalleie, heter det i ressursanalysen.

Les også

Vil koste 1,1 mrd. å slanke norsk politi

I Solund er de faste utgiftene til kontoret er cirka 90.000 kroner i året, anslår lensmannen. I tillegg kommer arbeidstid og transport for de to som drar til Solund for å bemanne kontoret.

Ivar Holmås er lensmann for Solund og to kommuner på sørsiden av fjorden: Masfjorden og Gulen. Samlet folketall er cirka 5000. Området er ikke spesielt belastet med kriminalitet.

Her er Holmås, med sine knapt åtte ansatte, pålagt å opprettholde tre lensmannskontor. Selv om han «politifaglig sett» synes det er både ineffektivt og lite formålstjenlig.

Vil fjerne fire av ti

— Politikerne har bestemt at det skal være sånn, og det forholder vi oss til. Men det er ingen hemmelighet at jeg kunne tenke meg å samle de knappe ressursene våre på ett sted. Men det har det ikke vært politisk gehør for, sier Holmås.

Onsdag kom det regjeringsoppnevnte Røyksund-utvalget med sin rapport om «rikets tilstand» i politietaten (se faktaboks til høyre). Der kritiserte utvalget det de mener er et dyrt, ineffektivt og stengt politi.

Ett av forslagene er å fjerne 40 prosent av alle politikontorer, og slå dem sammen til større enheter.

Vil samle ressursene

Det forslaget får bifall også fra det ytterste Distrikts-Norge.

- Alt tar tid og alt koster penger. Jo mer ressurser vi binder opp i faste utgifter, jo mindre blir det igjen til det samfunnsoppdraget vi egentlig har, nemlig å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. I vårt område, med så få innbyggere og de oppgavene vi har, er det ikke nødvending med mer enn ett politikontor, sier Holmås.

Les også

- En hvilken som helst fotballklubb er bedre på dataanalyse enn politiet

Han håper politianalysen fører til at politiet selv kan bestemme hvordan lensmannsdistriktene best kan organiseres.

— Vi kan betjene publikum på andre måter enn ved å ha faste, betjente kontor. Vi samarbeider tverrfaglig med alle kommunene, og trenger ikke et kontor for å fange opp om det er behov for oss, sier Holmås.

 1. Les også

  Ut i patruljebilen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Politireformen skal møte et nytt kriminalitetsbilde | Odd Reidar Humlegård

 2. KOMMENTAR

  Politireformen: Den burde hete «nærpolitibilreformen» | Andreas Slettholm

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Politireformen inn i neste fase

 4. KOMMENTAR

  Slaget om politiet står nå

 5. NORGE

  22. juli-kommisjonen mente drastiske endringer måtte til i norsk politi – slik blir svaret fra det «nye» politiet

 6. POLITIKK

  Slik vil Støre lappe på politireformen