Norge kan trenge over 700 tog

Enorm økning i passasjerer gjør at Norge kan trenge over dobbelt så mange tog som i dag i 2050.

Det kan bli så mange som 170–180 millioner som reiser med tog i Norge i 2050. I fjor passerte NSB 70 millioner passasjerer.

Årsaken til det formidable behovet er jernbanens passasjersuksess. I dag reiser 10 millioner flere med NSB enn for få år siden.

Norske Tog eier nesten alle persontogsett som i dag ruller i Norge. Det er også de som skal dekke behovet til alle selskaper som måtte vinne anbudskonkurranser om å kjøre tog i Norge.

I mars 2018 skrev Aftenposten at jernbanen trenger 150 nye persontog. Den gang tok Norske Tog utgangspunkt i nye ruter og nye rutetabeller som skal tas i bruk i 2027.

Men ifølge sjefen for Norske Tog, Øystein Risan, endres situasjonen nå raskt, og dramatisk.

– En ny bestilling må også være stor, for å få oppmerksomhet ute i markedet. Her er konkurransen om nye tog stor, og en stor bestilling gir billigere tog, sier Risan.

– Ingen flere tog å oppdrive

– I dag spås en vekst fra 70 millioner til opptil 160–170 millioner passasjerer i 2050. Det gir et behov på over 700 tog. Man kan diskutere om det er realistisk, men vi ut med en ny forespørsel i markedet nå, sier Risan.

– I desember tok vi ut den siste opsjonen på kjøp av Flirt-sett, som i dag går på lokaltog- og InterCity-strekninger. Når det siste av totalt 150 togsett leveres i 2022 finnes det ikke flere tog å oppdrive, sier han.

Han vil sørge for at temaet kommer opp under konferansen Jernbaneforum 2019, som finner sted i Oslo mandag.

Togsettene som heter Flirt har vært en stor suksess for NSB. De eies nå av Norske Tog. I 2022 vil Norge ha 150 slike togsett, og stå uten opsjon på å kjøpe nye.

Dette er grunnene til at det oppstår behov for togsett:

  • Follobanen skal åpne i desember 2022 (lenke), der lokaltogene Oslo-Ski skal gå hyppigere. Denne uken skrev VG at det ikke kjøpes inn tog eksplisitt til strekningen.
  • Stadig nye strekninger i Norge skal ut på anbud. Vinnerne, også om det blir NSB, vil ønske seg andre løsninger i togene, som flere ståplasser.
  • Om noen år åpnes dobbeltsporede InterCity-strekninger fra Oslo til Tønsberg (2025), Hamar (2026), Fredrikstad (2027) og til Hønefoss (tidligst 2028).
  • I London er det innført automatisert togtrafikk i flaskehalstunnelen Thameslink. Det gir jevnere og tettere trafikk. Overført til Oslotunnelen kan det gi plass til 10–20 prosent flere tog, fra i dag nesten 1000 i døgnet.
  • Det ventes store passasjerøkninger også andre steder i landet. Go-Ahead vil øke med 288.000 på Sørlandsbanen, over 500.000 på Jærbanen, innen 2025.
  • Gjennomsnittsalderen på norske tog er i dag 16,5 år. Mange må skiftes ut.

I dag disponerer Norske Tog 256 togsett.

Norske Tog AS holder til i NSBs gamle generaldirektørbolig, på Skillebekk. De har ansvaret for å tilby tog til NSB og alle andre selskaper som måtte vinne konkurranser om å drive trafikk i Norge.

– Vi har nok tog til Follobanen

Direktør i Jernbanedirektoratet Svein Horrisland hevder overfor Aftenposten at de har nok tog til å håndtere åpningen av Follobanen i 2022. Blant annet takket være tog som i dag står i ro utenfor rushtiden.

Men dette omfatter de gamle 69-togsettene, som teller over 30, og som i dag brukes blant annet på lokalruten mellom Oslo og Ski.

Risan påpeker imidlertid at et nytt signalsystem etter planen skal tas i bruk på Østfoldbanen i 2023.

– Å satse på de gamle 69-settene er en forferdelig dårlig løsning, mener Risan.

Les også

Jernbanedirektoratet dropper toetasjes tog

Norsk jernbane vil i flere år fremover være avhengig av de gamle togsettene av type 69. Men det er feil å utstyre dem med nye signalsystemer, mener Norske Tog AS.

Å skaffe nye tog tar minst fire år

– Det tar ett år å få på plass en garanti om penger. Fra en kontrakt skrives tar det ett år å designe togene etter behovene som blir stilt. Produksjon tar ett år, det gjør også testing og godkjenning, sier Øystein Risan.

Flirt-settene har kostet Norge rundt 80 millioner kroner stykket.

– Det er helt urealistisk å tenke seg at vi kommer så lavt i pris ved neste bestilling, sier Risan, og anslår 120 millioner som mer realistisk.

– Samferdselsdepartementet åpner for at nye selskaper kan ta med egne tog til Norge. Vil ikke det løse problemet?

– Jo, men bare hvis de har togsett som passer her. I Norge har vi bredere tog enn mange andre steder, vi har 16 cm høyere perronger enn i Sverige, og da har vi ikke engang begynt å snakke om strømforsyning eller signalsystemer, sier Risan.

Jernbanedirektoratet: Prosessen er i gang

Ifølge direktør Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet er prosessen i gang med å skaffe nye lokaltog, foran ny ruteplan i 2027.

– Målet er å få dem på plass så fort som mulig, flere enn dem som skal erstatte de gamle 69-settene, sier han.

Også kinesiske MTR bruker Flirt-sett, som her i Sverige. MTR er interessert i flere togstrekninger i Norge.