Norge

Sedelighetssiktet samfunnstopp fra Troms løslates

Politiet vil løslate samfunnstoppen fra Troms som har sittet i varetekt siden 3. januar.

  • og NTB

Politiet begjærer ikke videre varetektsfengsling av den siktede i sedelighetssaken. Den siktede blir løslatt i løpet av torsdagen, selv om siktelsen er utvidet.

– Det er ikke så stor fare for forspillelse av bevis at videre fengsling er påkrevd av hensyn til etterforskninga, sier politiinspektør Elin Norgård Strand.

Siktelsen er utvidet til å omfatte samme type forhold for ytterligere en fornærmet. Det er nå tre fornærmede i saken, inkludert den fornærmede i den tidligere henlagte saken. Mistanken rundt de tre fornærmede knytter seg til hendelser etter 2010.

Han er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld og hans advokat Bjørn M. Litveit Hansen sa onsdag at de ville motsette seg ytterligere fengsling.

Politiet mistenker imidlertid at det kan være flere fornærmede, og at den siktede manne har møtt dem i flyktning- og asylmiljøet og blant ungdom som har bodd på institusjon.

Den siktede er ilagt kontaktforbud overfor de fornærmede.

Les også

  1. Profilert samfunnstopp varetektsfengslet for fire nye uker

  2. Politiet krever forlenget fengsling i fire uker av siktet samfunnstopp

  3. Profilert samfunnstopp siktet for å ha misbrukt stillingen sin til seksuelle formål

Les mer om

  1. Politiet
  2. Troms