HV-sjef frifinnes for sikkerhetsbrudd

Etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets sikkerhetsavdeling har vært inne i bildet er landets eneste kvinnelige general frikjent for anklager om sikkerhetsbrudd.

Kristin Lund frifinnes for påstanden om brudd på taushetsplikten. FOTO: SINDRE SØRHUS

Det var generaladvokat Arne Willy Dahl som tre uker siden ba forsvarssjef Harald Sunde om å etterforske HV-sjef og generalmajor Kristin Lund. Bakgrunnen var en radiodebatt mellom Lund og forsvarskommentator Henrik Hovland, i NRK Dagsnytt 18 den 24. november. Debatten handlet om Heimevernets mye omtalte eliteavdeling HV–016.

Hovland hadde i flere medier, også Aftenposten, gått sterkt imot nedleggelsen av HV-016. Mens Lund frontet nedleggelsen av avdelingen, på vegne av Forsvaret.

Under debatten konfronterte Lund Hovland med at han selv hadde tilknytning til avdelingen, noe som ikke var offentlig kjent.

Hovland reagerte sterkt på offentliggjøringen. Overfor Aftenposten henviste Hovland til at han ikke hadde fokusert på sin tidligere stilling i HV–016 som følge av en taushetserklæring han hadde underskrevet.

Hovland gikk videre med saken, og skrev et brev til generaladvokat Arne Willy Dahl. Det var dette som ifølge Dahl utløste ønsket om etterforskning.

Skal ikke forfølges

Etter det Aftenposten kjenner til har både Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) vurdert saken. Vurderingene har så gått tilbake til forsvarssjef Harald Sunde, som nå har besluttet at saken ikke skal forfølges.

Det foreligger ifølge Sunde intet grunnlag for disiplinære forføyninger.

HV–016 også frikjent

Det gjør det heller ikke i en annen sak med samme utgangspunkt, nemlig HV–016. Forsvarssjef Harald Sunde har også vurdert om tillitsvalgte i 016 begikk sikkerhetsbrudd da de underveis i debatten om nedleggelsen av avdelingen oversendte gradert materiale til Forsvarsdepartementet.

Heller ikke her har forsvarssjefen funnet grunn til å gå videre med saken.

Forsvarssjefens talsmann, oberstløytnant Bent-Ivan Myhre, sier at disse sakene viser at Forsvaret som etat tar anmeldelser på alvor, og behandler dem likt, om det handler menige soldater eller en general.