Norge

Mor og far er innvandrere. Men barna fikser likevel skolen bedre.

Elever født i Norge med foreldre fra Iran, Polen, Vietnam, Afghanistan, Sri Lanka, Kina og India gjør det bedre på grunnskolen enn elever med norske foreldre.

- Alle vil jo få bra karakterer, og det hjelper veldig å lære ting her i tillegg til på skolen, sier Sumugan Naguleswaran (bak til høyre). Hun, Tarsiga Muruganandan (t.v.), Poorani Nagendran, Apisan Muruganandan og Kishega Nadarajah møter opp hver helg for ekstraundervisning på Rommen.
  • Andreas Slettholm
    Kommentator
  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Hver søndag strømmer nesten 200 barn og unge til lokalene til Tamilsk Ressurs— og Veiledningssenter på Rommen i Oslo. Barna får ekstraundervisning av tamilske studenter.

— Jeg er her i mer enn åtte timer hver søndag. Selv om det går ut over fritiden, får vi jo egne venner her, og jeg liker å lære og tenker det er viktig, sier Poorani Nagendran (14).

På det populære senteret lærer hun både morsmål, tamilsk kultur og skolepensum.

— Vi lærte algebra her på senteret før vi hadde det på skolen, sier Tarsiga Muruganandan (13).

Norskfødte elever med foreldre fra Sri Lanka er blant gruppene som gjør det aller best på grunnskolen. Det kommer frem i en undersøkelse SSB har gjort av grunnskoleresultatene i 2012 til 2621 norskfødte elever med innvandrerforeldre. Leder for senteret Sumathi Wijeyaraj tror det har å gjøre med foreldrenes engasjement.

— Jeg opplever tamilske foreldre som veldig engasjert i at barna skal bli ressurssterke og ta utdannelse. Mange fikk ikke selv muligheten på grunn av krigen på Sri Lanka, og ønsker derfor at barna i hvert fall skal lykkes, sier Wijeyaraj.

235 norskfødte med tamilske foreldre hadde i snitt 42,4 grunnskolepoeng, to poeng bedre enn snittet for elever uten innvandrerbakgrunn.

Flere innvandrergrupper over snittet

I flere år har elever med foreldre fra India, Kina, Vietnam og Sri Lanka gjort det bra på skolen. Det nye nå er disse gruppene rykker ytterligere fra. I tillegg blir det stadig flere innvandrergrupper som gjør det bedre enn elever med norske foreldre: De med foreldre fra Iran, Polen og Afghanistan har nå høyere snitt enn elever uten innvandringsbakgrunn.

— Innvandrergrupper som for eksempel tamilene har vært ekstra flinke til å organisere seg og utnytte sine ressurser. Det viser måten de over flere år har drevet senteret på Rommen, og hvordan eldre ungdommer brukes til å gi leksehjelp til de yngre, sier forskningsleder Anders Bakken ved Nova, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Store forskjeller

Til tross for at enkelte grupper gjør det bra, viser undersøkelsen at det er enorme forskjeller mellom de ulike gruppene, og at det klare flertallet ligger etter på skolen. Dårligst ut kommer norskfødte elever med foreldre fra Tyrkia, Somalia, Marokko og Kosovo, som hadde et snitt på mellom 34,6 og 35,9 grunnskolepoeng.

Alle norskfødte med innvandrerforeldre hadde et snitt på 38 grunnskolepoeng, mens elever uten innvandrerbakgrunn i snitt scoret 40,4 poeng.

Bildet blir enda mer dystert når SSB henter ut karakterene til innvandrerelever, det vil si elever som er født i utlandet med utenlandske foreldre. De 3841 innvandrerelevene som gikk ut av grunnskolen i 2012 hadde et snitt på 35,1 grunnskolepoeng.

Svake resultater i Oslo-skolen

En av de viktigste forklaringene til forskjellene, ligger hos foreldrene: Jo lavere utdannelse foreldrene har, jo lavere karakterer får også barna. Det finnes imidlertid unntak: Barn med for eksempel tamilske og vietnamesiske foreldre oppnår gode resultater selv om foreldrene mangler utdannelse. Karakterene til elevene øker også kraftig når begge foreldrene er i arbeid. Lengre botid fører også til bedre karakter. Etter åtte år er forskjellene små sammenlignet med resten av elevmassen.

Samtidig gjør elevene med innvandrerbakgrunn det bedre på skoler utenfor sentrale strøk, særlig i Sogn og Fjordane og Akershus. Oslos gode resultater i skolen gjelder ikke elever med innvandrerbakgrunn: Hovedstaden havner helt nede på en 11. plass blant fylkene med et snitt på 35 grunnskolepoeng.

En av fire på laveste lesenivå

SSB har også sammenlignet resultatene fra de nasjonale prøvene for 2012.

Det viser at 24 prosent av innvandrerelevene i 8. klasse ligger på det laveste nivået på lesing, mot seks prosent av de øvrige elevene.

Les også

To av tre tospråklige Oslo- barn trenger norskhjelp

I regning havnet 15 prosent av innvandrerelevene på laveste nivå, mens tallet var fem prosent for elevene med norske foreldre. På laveste nivå i lesing forstår ikke elevene en tekst med "lite konkurrerende informasjon", og de klarer bare å trekke "enkle slutninger" uten å begrunne dette. I regning klarer de heller ikke å beregne areal eller omkrets, løse enkle prosent— og brøkoppgaver eller lage enkle tabeller.

Lyspunktet er at leseresultatene er klart bedre enn i 2009 da 29,8 prosent av innvandrerelevene hadde laveste lesenivå.

- Har meget høye forventninger

Bakken peker på at flere av innvandrergruppene som lykkes på skolen, har foreldre som ikke har høy utdannelse, men har desto høyere forventninger.

- Mange innvandrere kommer til et land med et håp om å skape en bedre fremtid for seg og sine. Foreldrene har ofte lav utdannelse og går inn i lavstatusjobber, tjener greit nok og bedrer levestandarden, men drømmer om at barna skal få bedre jobber og lykkes mer. De har meget høye forventninger til hva barna kan få til, sier Bakken.

Les også

Her er de beste og dårligste videregående skolene i Norge

Barna på det tamilske senteret på Rommen kjenner seg litt igjen i det.— Jeg vil ikke si at foreldrene mine er strenge med skolearbeidet. Men de er flinke til å si at god utdannelse og gode karakterer er viktig, sier Tarsiga Muruganandan.

Les også

  1. Abid Raja: - Vi må bryte opp mønsteret der man henter ektefeller fra Pakistan

  2. Forsker: Tospråklighet er først og fremst en fordel for ressurssterke

  3. Jan Bøhler (Ap) er redd morsmål hjemme gir barna dårligere forutsetninger for å lykkes

2812grunnskolepoeng.pdf