Norge

Høyere forventet levealder i Norge

Forventet levealder ved fødsel her i landet har aldri vært høyere enn i 2018. For gutter var den 81 år, for jenter 84,5 år, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gutter som ble født i Norge i 2018 kan i snitt forvente å bli 81 år gamle. Jenter har en forventet snittalder på 84,5 år. Foto: Frank May / NTB scanpix

 • NTB

Økningen fra året før var på 0,21 år for kvinner og 0,09 år for menn. Forskjellen mellom kvinner og menns forventede levealder er nesten halvert siden 1980-årene og er nå nede i 3,5 år.

 • Les også: SSB: Fruktbarhetstallet blant norske kvinner det laveste noensinne.

Antall døde i Norge har vært stabilt de siste fire årene. Det døde 40.840 personer i 2018, 66 flere enn i 2017, viser nye tall fra SSB. 214 personer før de fylte 18 år og vel halvparten i denne gruppen døde i løpet av første leveår.

Kvinnene har gjennom mesteparten av livet lavere dødssannsynlighet enn jevnaldrende menn. Frem til og med 67 år er det flest menn på alle alderstrinn, men deretter overtar kvinnene, og når 90 år er passert, er det minst dobbelt så mange kvinner som menn.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Islandske kvinner på topp i nordisk studie

 2. NORGE

  Halvparten dør av kreft og hjerte- og karsykdommer

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Kunnskap om hjerteinfarkt hos kvinner kan redde liv

 4. VERDEN

  WHO-rapport: Færre menn røyker

 5. VERDEN

  Joe Biden blir trolig presidentkandidat. Hvem tar han med seg på laget?

 6. VERDEN

  Forventet levealder hos barn redusert med 20 måneder. Forurenset luft har skylden.