Norge

Riksadvokaten slakter nytt forslag til miljøfartsgrense

Nok en gang sier politiet nei til måten Samferdselsdepartementet ønsker å håndheve miljøfartsgrensen.

Fortsatt vil det ta tid før skiltene om miljøfartsgrense igjen er på plass langs utvalgte strekninger rundt Oslo. Foto: Holm, Morten/NTB scanpix

 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

Alt skal være klart for å håndheve miljøfartsgrensen foran årets sesong. Det lovet tidligere samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i februar.

Ettersom politiet og Riksadvokaten så langt har nektet å håndheve fartsgrensen, fordi de mener det juridiske grunnlaget ikke har vært på plass, har ingen blitt bøtelagt bare for å bryte særfartsgrensen siden innføringen i 2004.

Jobbet i over et halvt år

Derfor har flere departementer i et halvt års tid jobbet med et forslag til nye regler, som skulle bedre det juridiske grunnlaget.

Et forslag der det bl.a. heter at man skal få bøter, men ikke prikker i sertifikatet for å bryte miljøfartsgrensen, ble i høst sendt ut på høring.

Fristen var torsdag, men først fredag ettermiddag sendte Riksadvokaten sin uttalelse til Samferdselsdepartementet.

Slakter forslaget

Aftenposten.no har fått oversendt uttalelsen, som ikke etterlater noen tvil om at Riksadvokaten slakter også det nye forslaget.

Som det heter i uttalelsen som er underskrevet av assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther og førstestatsadvokat Harald Strand.:

"Riksadvokaten er av den oppfatning at forslagene til endring i vegtrafikkloven og skiltforskriften dessverre ikke løser den usikkerhet som rettshåndhevende myndigheter — politi og påtalemyndighet - har vist til hva gjelder hjemmelen for sesongbetonte miljøfartsgrenser."

Tror fortsatt ikke på grunnlaget

Som tidligere i prosessen rundt miljøfartsgrensen er det ett punkt der Samferdselsdepartementet og Riksadvokaten står steilt mot hverandre. Det gjelder grunnlaget for å håndheve sesongbetonte fartsgrenser.

I sitt forslag har Samferdselsdepartementet gått ut fra at dette er på plass, og at det er uangripelig.

Men dette synspunktet deler Riksadvokaten fortsatt ikke. Det som stadig får landets øverste påtalemyndighet til å holde igjen er en frykt for at grunnlaget ikke vil holde om en sak skulle nå Høyesterett.

Frykter tap i Høyesterett

Hjemmelsspørsmålet er fortsatt uklart, konstaterer Riksadvokaten, som hevder at man risikerer at en masse bilister får bot for å bryte særfartsgrensen, inntil en sak måtte nå Høyesterett. Skulle politiet tape her har man et problem overfor dem som måtte ha godtatt bøtene.

- Må gi prikker også for miljøfartsgrense

Heller ikke forslaget om ikke å gi prikker for å bryte miljøfartsgrensen vinner gehør hos Riksadvokaten.

Riksadvokaten fraråder mildere reaksjoner for å bryte denne enn for vanlige fartsgrenser. Dette av allmenne hensyn, av respekt for fartsgrenser som sådan, og av hensyn til politiet som skal håndheve dem.

De må slippe å utvise skjønn i en situasjon der en bilist bryter en fartsgrense.

Tar fatt i saken mandag

Hele saken om miljøfartsgrense er dermed på sett og vis tilbake ved start.

Riksadvokaten prøver likevel å komme Samferdselsdepartementet i møte, med egne forslag til endringer. Dette dreier seg om at skiltforskriften skal kunne gi dekning for lavere fart på "bestemt eller ubestemt tid".

I alt 63 instanser har tygget på Samferdselsdepartementets nye forslag.

Mandag begynner departementet gjennomgangen av høringsuttalelsene.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 2. OSLOBY

  11 har mistet lappen etter at miljøfartsgrensen ble innført

 3. OSLOBY

  Omdiskutert fartsgrense dukker opp igjen fredag

 4. NORGE

  Masteroppgave: Miljøfartsgrense har ingen miljøeffekt

 5. MOTOR

  170.000 nordmenn ble tatt i fartskontroll i fjor. Dette er feilmarginene politiet opererer med.

 6. NORGE

  Mulla Krekars anke forkastes av Høyesterett