Norge

Men fortsatt 5000 kr. til de yngste

Alt tyder på at kontantstøtten til barn under ett og et halvt år fortsatt blir på 5000 kroner måneden, selv om Regjeringen gjeninnfører kontantstøtte for toåringer.

Foreldre med barn mellom ett og ett og et halvt år får etter all sannsynlighet fortsatt 5000 kroner i kontantstøtte. Bjørge Stein J

 • Solveig Ruud
  Journalist

Foreldre med nyfødte barn som lurer på hva som vil skje med kontantstøtten neste år, kan trolig forberede seg på at den høye satsen for de minste består. Og får KrF påvirke politikken, blir 5000 kroner i støtte til enda flere ettåringer prioritert før gjeninnført støtte til toåringene.

De rødgrønnes omlegging

 1. august i fjor ble kontantstøtten lagt om. Fra den datoen mistet toåringene støtten, samtidig som barn mellom ett og ett og et halvt år fikk utbetalt mer enn før. Denne omleggingen var KrF, Høyre og Frp motstandere av.

Men den førte til at en langvarig trend som gikk ut på at en stadig mindre andel ettåringer mottok støtte, ble brutt. Første tegn til dette kom i mars, da nedgangen stoppet opp. Junitallene viste en liten oppgang, og denne tendensen holder seg, ifølge fersk Nav-statistikk.

Flere velger kontantstøtte

I september, første måned etter barnehagenes hovedopptak i

Les også

Nedgangen i kontantstøttebruk har stanset opp for ettåringer

år, ble det utbetalt støtte til ca. 12 730 barn. De utgjør 22, 6 prosent av alle ettåringene. I september i fjor var andelen 21,7.

-  Økningen skyldes delvis at satsene for de yngste barna har økt, skriver Nav i en pressemelding.

Barn i alderen 13 til 18 måneder har fått støtten økt fra drøyt 3300 til 5000 kroner i måneden etter omleggingen.

Ny omlegging

I regjeringsplattformen varsler Høyre og Frp at kontantstøtten på nytt skal legges om. Toåringene skal igjen inkluderes i ordningen. Det sies ikke noe om støttebeløp, hverken for ett— eller toåringene. Men KrF sier tydelig ifra at selv om man gjeninnfører støtten for toåringene, bør man beholde den høye satsen for de minste.

-  Jeg må si at den endringen ikke bør reverseres av et ikke-sosialistisk flertall, sier KrFs Hans Olav Syversen, finanspolitisk talsmann og leder av Stortingets finanskomité.

- Selv når det er full valgfrihet, er det mange, særlig foreldre til barn som så vidt har fylt ett år, som mener det er et stort gode å kunne bruke litt mer tid hjemme, sier han og mener statistikken nå dokumenterer dette.

Vil ikke frata dem penger

Bakgrunnssamtaler med politikere i Frp, som nå sitter med statsråden i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, tyder ikke på annet enn at de minste vil beholde sine 5000 kroner i støtte. Det antydes også at KrF vil kunne få en viss påvirkning på politikken.

Høyres Svein Harberg, som leder Stortingets Familie- og kulturkomié, opplyser at Høyre i sitt alternative budsjett for i år la inn nok penger til høy sats for de aller yngste, selv om partiet gikk for støtte til toåringene.

— Det er riktig, bekrefter han.

Han vil imidlertid ikke si noe om hva Regjeringen nå vil gjøre.

Venstre er trolig det borgerlige partiet med færrest kontantstøttetilhengere. Partiet støtter i utgangspunktet dagens modell, men har lite lyst til å gjeninnføre støtten for barn inntil tre år.

Kommunal ytelse

Høyre og Frp varsler i regjeringsplattformen at de vil utrede en omgjøring av støtten til en lovpålagt kommunal ytelse. Årsaken er at de tror det kan forhindre eksport av støtten. Det er usikkert om støtten gjeninnføres for toåringene, før en slik utredning er foretatt.

I KrF sies det at de i første omgang vil prioritere å gi flere barn rett til høy sats, før de gjeninnfører støtten for toåringene. I

Les også

Hareide vil doble fødselsstønad fra nyttår

dag gis det 5000 kroner frem til 18 måneders alder. I KrF kan de tenke seg høy sats i noen måneder til.

Men hva KrF får til her, vil vise seg etter budsjettforhandlinger. Partiet har i valgkampen uttalt at økt engangsstønad til foreldre uten rett til foreldrepenger, er noe av de viktigste KrF vil prioritere i neste års budsjett.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  NYHETSANALYSE: Ingen har «barbert» kontantstøttepolitikken mer enn KrF

 2. POLITIKK

  Ap vil fjerne rekordhøy kontantstøtte om de får makt. Sp kan stikke kjepper i hjulene.

 3. POLITIKK

  Aldri før er så mye kontantstøtte sendt ut av landet

 4. POLITIKK

  7500 kroner i kontantstøtte i 2017: Gjett hvor mye du må tjene for at det skal lønne seg å jobbe?

 5. POLITIKK

  Barnas fødedato avgjør i hvilken grad familien blir kontantstøttemottagere.

 6. DEBATT

  Kontantstøtten var viktig | Dag Morten Dalen