Norge

«Ny E18 er en blindvei inn i fremtiden»

Hun mener planene må kraftig nedjusteres i tråd med klimaforliket, og at veisystemet i stedet må bygges som en del av en helhetlig transportplan for storbyregionen med større satsing på kollektivtrafikk.

afp000830082-LqNRp6YeSd.jpg

 • Wenche Fughaug

— Er det ikke veldig bra at E18 mellom Drensgrud i Asker og Lysaker i Oslo skal bygges ut?

— Jeg forstår behovet for at det tas visse grep. Men de utbyggingsplanene som foreligger med inntil 14 felter er gigantomani og forkastelig. Å tilrettelegge for vei er å tilrettelegge for økt bilbruk, og det er ikke bra.

- Hvorfor ikke?

— En slik forurenset vei er en blindvei inn i fremtiden. Økningen av privatbilismen vil selvfølgelig øke forurensingen selv om deler av strekningen legges i tunnel. Det betyr hverken nasjonale eller lokale klima- og miljømål nås. Dessuten viser trafikkforskning at den økte kapasiteten bare vil føre til økt trafikk på flaskehalser som den på Lysaker. tenkt når åtte av feltene skal bort der, og trafikken snevres inn. Da vil det fortsatt bli lange køer. Dessuten er prisen svimlende 40 milliarder kroner!

- Hva vil dere bruke pengene på isteden ?

— På kollektivutbygging. Vi kan ikke bruke 40 milliarder på noe som øker klimagassutslipp samtidig som det ikke fremmer kollektive reisemåter Vi må kjempe for et veisystem som heller ombygges som en del av en helhetlig transportplan for storbyregionen.

- Hvor har du ditt engasjement fra?

— Jeg har nok alltid vært engasjert, og har fått mye inspirasjon hjemmefra. Jeg er født og oppvokst i Oslo, med asfalt under beina, men mamma er fra Bodø og jeg har vært på sommerferie i Lofoten så lenge jeg kan huske.

- Natur og Ungdom krever forøvrig at regjeringen lar iskanten være. Hva mener dere med det?

— Regjeringen har utlyst samtlige av de nye leteblokkene til oljeindustrien gjennom den 23. konsesjonsrunden. Det er intet mindre enn en katastrofe for norsk klima- og nordområdepolitikk. Det er ikke uten grunn at noen mener Tine Sundtoft er oljeminister, ikke miljøvernminister. Vi må ut av oljealderen og inn i en fornybar fremtid.

- Hvor langt er du villig til å gå i kampen for en god sak?

— Nå er jeg bare 16 år, men når jeg blir myndig, vil sivil ulydighet, som en lenkeaksjon, være klart innenfor, slik jeg ser det. Man skal ikke aksjonere bare for å gjøre det, men absolutt når det er siste mulighet for å bli hørt.

- Dere har varslet at dere vil ta i bruk sivil ulydighet om det dumpes gruveavfall i Førdefjorden?

— Ja,den har status som nasjonal laksefjord og er leveområdet for mange fiskeslag. Hvis det gis utslippstillatelse vil vi i aksjonere.

- Hva med lokale kampsaker på dagsorden?

— Rushtidsavgift og bilfritt sentrum er veldig viktig.

- Hva er det viktigste du selv gjør i hverdagen for et bedre miljø?

— Jeg spiser ikke kjøtt og kylling, men fisk. Og tenker på små ting i hverdagen som mitt eget forbruk av varer og energi.

wenche.fughaug@aftenposten.no

twitter:@fuglehaug

afp000830116-4alrYd3Fha.jpg

afp000829856-1gblAFM_Ar.jpg

afp000829885-X14vOhdivn.jpg

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Hvorfor byrådet er mot full E18-utbygging | Raymond Johansen

 2. NORGE

  Extinction Rebellion sperret trafikken i sentrum og limte seg fast i næringsdepartementet

 3. NORGE

  Varsel i notat: Dette er konsekvensene om forhandlingene om E18 bryter sammen

 4. NORGE

  Statens vegvesen i ny rapport: Ny E6 Oslo Øst mye mer lønnsom å bygge enn E18 vest for Oslo

 5. DEBATT

  Arbeiderpartiet er ikke til å stole på om E18

 6. OSLO

  Nasjonal transportplan: Regjeringen vil kreve at E18 Vestkorridoren bygges som planlagt